Page 13 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 13

GENÇ DOSTU
     Programda, Milli Güreşçi Yasemin  21 Belediye Ödülünü
     Adar ve Uluslararası Biyoloji Olim- Cumhurbaşkanı’nın Elinden
     piyatı altın madalya sahibi Tolga  Aldı
     Atılır da konuşmalarıyla yer aldı.                   İki gün süren Kongre
                      Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış ko-
     Erdoğan, daha sonra Sanayi ve  nuşmasının ardından ödüle layık  ve Sergi, farklı konu
     Teknoloji Bakanı Mustafa Varank  görülen 21 belediyeye ödüllerini  başlıklarında panellere
     ile TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri  takdim etti.             ev sahipliği yaptı.
     Araştırma Projeleri Yarışmasın- Gençler Panellerde Önemli      Gençlerin konusunda
     da ödüle hak kazanan öğrencilere  İsimlerle Buluştu         uzman isimlerle bir
     ödüllerini verdi.
                      İki gün süren Kongre ve Sergi, farklı  araya geldiği etkinlik
     Etkinlikte ayrıca, Gençlik ve Spor  konu başlıklarında panellere ev sa- çerçevesinde açılan
     Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler  hipliği yaptı. Gençlerin konusunda
     Birliği arasında gençlerin gönüllülük  uzman isimlerle bir araya geldiği et- stantlarda, bilim ve
     hizmetlerine etkin katılımı amacıyla  kinlik çerçevesinde açılan stantlar- teknoloji, eğitim, kültür
     hazırlanan protokol imza töreni de  da, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür  ve sanat, katılım ve spor
     gerçekleştirildi.         ve sanat, katılım ve spor konuların- konularındaki proje ve
     Kongrenin ilk gün etkinlikleri çer- daki proje ve yenilikler ziyaretçile- yenilikler ziyaretçilere
     çevesinde ayrıca, Tarihçi Prof. Dr.  re tanıtıldı. Etkinliğin ikinci günü,    tanıtıldı.
     İlber Ortaylı, Getir.com CEO’su  genç moderatörler ve konuşmacıla-
     Nazım Salur, Edebiyatçı Prof. Dr.  rın yer aldığı panellerde; katılımcı-
     İskender Pala, yerli otomobil girişi- lık, gönüllülük, sosyal girişimcilik,
     mi TOGG CEO’su Mehmet Gürcan   eğitim, kültür ve sanat, dijitalleşme
     Karakaş da gençlerle bir araya gel- ve spor konularında tartışmalar ve
     di.                fikir alışverişleri yapıldı.                                              İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18