Page 9 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 9

HABER
     başkanımızın, sağlık hizmetlerini önemsemesinin büyük rolü var.” dedi. Türkiye’nin çok güçlü bir sigorta sistemi
     olduğuna vurgu yapan Ünüvar, “Türkiye’de bir yıldan daha uzun süreli yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına bile
     sigorta hizmeti veren bir mükemmel bir sigorta sistemimiz var. Onun için testleri ücretsiz, tedaviyi ücretsiz yapı-
     yoruz. Yurtdışından getirdiğimiz, karantinaya aldığımız vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz.
     Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin herkes farkında.” şeklinde konuştu.
     Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Başarımızın altında sağlık alt yapısının
     güçlü sağlık ordusuyla birleşmesi yatıyor. Ama diğer tarafa gelecek olursak, çok hazırlıksız yakalandık. Bütün bu
     süreçlerin Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle sorunların çözülebilir olduğunu gördük. Kendi ilacını, kendi aşısını
     ve kendi tıbbi malzemesini üretmek önemli. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın startı ile olan solunum cihazlarını
     teslim aldık. Tıbbi cihaz üretiminde kalıcı bir stratejinin olmasının gerekliliği söz konusuydu.” sözlerine yer verdi
     Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, “Eninde sonunda tabiat, doğa, sizden bunun hesabını soruyor.
     Bizim dikkat etmemiz gerekiyor belediyeciler olarak bilenlere sormamız, danışmamız lazım. Yoksa iyi yapalım der-
     ken belki sırf vatandaşı psikolojik rahatlatalım derken, tabiata daha çok zarar veriyor da olabiliriz.” dedi.

     KORONAVİRÜS SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ

                            Gazeteci Meryem İlayda Atlas’ın yönettiği oturumda
                            Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz
                            Ülke Arıboğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler
                            Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Maarif Vakfı
                            Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akgün ve Sabancı Üniversitesi
                            Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Fuat Keyman yer
                            aldı.
                            Pandemi krizinin dünyadaki etkilerini ekonomik ve siyasi
                            yönden irdeyelen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Küreselleş-
                            me sürecinin belki en olağanüstü projesi olan Avrupa Birliği
     fikri çok büyük bir yara aldı, bugün herkes onu tartışıyor. Avrupa’daki ülkelerin hepsi bizim uluslararası ilişkilerde
     birbirlerine destek vermek yerine kendini kurtarma sistemine geçtiler.” şeklinde ifadelere yer verdi.
     Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Fuat Keyman, devlet fikrinin küreselleşmenin
     önüne geçtiğinin altını çizerek “Her güçlü devlet, esasında kapasitesi güçlü bir devlet anlamına gelmiyor. Bazen
     daha zayıf gibi gözüken devletler, kapasite olarak daha güçlü oluyorlar, krizlere daha dayanıklı oluyorlar, daha iyi
     çözüm buluyorlar.” dedi. Toplumsal uyumun önemine dikkat çeken Keyman, “Örneğin İtayla, örneğin Amerika,
     örneğin İspanya gibi kutuplaşmanın çok yüksek olduğu ülkelerde başarının daha az olduğunu görüyoruz.” şeklin-
     de konuştu.
     Birol Akgün, pandemi sürecinde herkesin ve devletlerin kendilerini sorgulamak için fırsat olduğunu belirterek,
     “Kendi varlığımızı, hayatı, toplumu, devleti, evreni, yani varlık içerisindeki her şeyi yeniden sorgulayacağımız bir
     döneme giriyoruz. Kriz bizi çok derinden sarstı ve insan olarak hayata bakışımızı yeniden sorgulayacağımız bir du-
     ruma geldik. 184 ülkenin tamamında eğitim durmuş durumda ve insanlar eve kapandı, büyük bir karamsarlık var.
     Teknolojiye sarılıyoruz. Ama gerek aileler gerekse öğrenciler alışık olduğu düzeni arıyorlar. Bu teknolojiyle nereye
     kadar geliriz anlamında bir olağanüstü sorgulama var. Hiçbir radikal dalga, aslında bütün dünya sistemine kökten
     değiştirecek değil. Çok konuşuluyor bugünlerde herkes ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyor. Biz bunu 90’larda
     öğrenciyken duyduk, soğuk savaş bittiği zaman duyduk, 11 Eylül’den sonra duyduk… Ama baktık ki IMF hala
     orada, işte bütün yapılar orada. Benim öngördüğüm; süreç içerisinde esasen uluslararası örgütler dahil ve devletin
     temel işlevleri dahil olmak üzere, bu yapılar büyük ölçüde kendini, varlığını, yapısını devam ettirebilecek. Ama
     bunların işleyişi, rolü ve bu yapılar içerisindeki devletlerin, aktörlerin rolü ve öncelikleri değişecek.” diye konuştu.

                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler 7777
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14