Page 8 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 8

HABER      COVID-19 Salgını Sonrası:
      Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı’nda gerçekleşen oturumlar:
      • Salgın Sağlık Sektörünü Nasıl Etkileyecek?
      • Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni
      • Salgının Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler
      • Geleceğin Ailesi
      • Sağlıklı Kentler
      • Uzaktan Eğitimin Geleceği
      • Koronavirüs Sonrası Ekonomik Sistem


      SALGIN SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

                                 Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörülüğünü
                                 yaptığı  “Salgın  Sağlık  Sektörünü  Nasıl
                                 Etkileyecek?” başlıklı ilk oturumda, salgının sağlık
                                 sektörünü nasıl etkileyeceği ve alınması gereken
                                 tedbirler tartışıldı. Oturumda, Cumhurbaşkanlığı
                                 Gıda ve Sağlık Politikaları Üyesi, Prof. Dr. Necdet
                                 Ünüvar, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Prof. Dr.
                                 İbrahim Saraçoğlu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
                                 Ateş Kara ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör
                                 Yardımcısı, Prof. Dr Kemalettin Aydın yer aldı.

      Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hastanelerin ve özellikle yoğun bakımlardaki kapasitenin Türkiye için
      salgın sürecinde önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi.
      Erken alınan ilaçlar nedeniyle tanı konulan her hastaya hemen tedaviye başlanma imkânı bulunduğunu anlatan
      Kara, “Avrupa’da, ABD’de gördüğümüz koridorlardaki hasta yığılması ve çok hastanın aynı cihaza bağlanması
      gibi sıkıntılar yaşamadık. Bunlar yaşadığımız çok büyük avantajlardı.” dedi. Dünyadaki en düşük ölüm rakamla-
      rına sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktaran Prof. Dr. Kara, şöyle konuştu: “Türkiye olarak bu süreci
      böyle atlatabilirsek şunu gösterme şansımız var; Türkiye ciddi anlamda bir sağlık merkezi olabilir. Türkiye ciddi
      anlamda dünyanın sağlıkta tedavi merkezi olabilir. Bu noktadan itibaren bunu göstermemiz lazım. Bu başarıyı
      sürdürmemiz halinde ülkemiz için çok büyük artı değer kazanmış oluruz. Şu anki rakamlara bakacaksak olursak,
      önümüzdeki 4-5 gün bu şekilde gidebilirsek nisan ayı sonunda en tepe noktayı görüp, mayıs ayında da vakaların
      azaldığını görebiliriz. Bunun için izolasyon kurallarına ve diğer tedbir kurallarına uymamız lazım ki başarıyı sür-
      dürelim.”

      Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, pandemi sürecinde Türkiye’nin
      gerçek bir başarı hikayesini oluşturduğunun altını çizerek; “2002’de ilk sağlıkta dönüşümde bazı hedeflerimiz
      vardı ve bu hedefleri çok kısa bir zaman içerisinde hayat geçirdik Allaha şükürler olsun. Tabii bunda Cumhur-

      İller&Belediyeler 6666
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13