Page 7 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 7

HABER
     gınlarda hayatlarını kaybettiğine dikkati çekti. Koronavirüs salgınının dünya-
     daki etkilerinden bahseden Karatepe, “Derelere ev yaptık, dağları deviriyoruz,
     ıslak alanları kurutuyoruz, ekin ekilecek yerleri betonla dolduruyoruz. Yani
     tahrip etmekte yarış içine girmiş durumdayız. Bu tahribatı en çok yapanlar da
     genelde en güçlüler. Böyle bir hal içindeyken bugünleri yaşamaya başladık.Bu
     işte en fazla etkilenen ve bocalayanlar en güçlüler oldu. İçinde bulunduğumuz
     salgın, güçlü-zayıf, zengin-fakir ayırmıyor. En fazla ders onlara veriliyor adeta.
     Bu krizi kolay atlatan toplumlar, sağlık, güvenlik ve gıda alanında kendine
     yeten toplumlardır. Türkiye bu kategoridedir. Kendisine yeten ülkelerin bu
     salgından daha az zararla çıkacağı görülüyor.” dedi. Kriz dönemlerinde gü-
     ven oluşturmanın ve yönetme basiretinin ön plana çıktığını bildiren Karatepe,
     “Başkanlık sisteminin işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını gördük. Bu sistemin
     imkânlarını kullanarak meseleyi kontrol ediyoruz.” dedi.


     “Pandemi, şehircilikte yeni bir boyutu ortaya koymak zorunda olduğumuzu gösterdi.”
     Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bakanlık tarafından belediyelerin ve vatandaşların mağduri-
     yetini gidermeye yönelik yapılan faaliyetleri aktardı. Alınan önlemlerin pandemi sonrasında dünyayı şekillendi-
     receğini kaydeden Suver, teknolojinin tüm unsurlarıyla kullanıldığına dikkati çekti. Bakanlık olarak sürdürebilir
     tarım ve gıda güvenilirliğini sağlama çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Suver, sosyal mesafenin de artık
     bir ilke haline gelmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Suver konuşmasına şöyle devam etti: “Salgının insan sağ-
     lığı, işsizlik ve ekonomik dengelerin bozulması gibi olumsuz etkilerinin yanı sıra doğanın yenilenmesi gibi olumlu
     sonuçlarını da görüyoruz. Bu yıl dünyada hava ve su kirliliğinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en az orana ineceği
     belirtiliyor. Artık yeni bir döneme girildi. Artık çevreci projeleri hayata geçirerek mücadele etme dönemidir. Yeni
     dünya için bu konulara eğilmeli, planlarımızı yapıp hayata geçirmeliyiz. Sıfır atık ve iklim değişikliği çalışmaları-
     mızın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu pandemi, şehircilikte yeni bir boyutu ortaya koymak zorunda
     olduğumuzu gösterdi.” Suver ayrıca, kendi enerjisini üreten yeni bina ve şehirlere ihtiyaç duyulduğunu ve her türlü
     mimariyi salgınlara karşı yeniden tasarlayarak alt yapıları güçlendireceklerini de sözlerine ekledi


     “Pandemi için yol haritası oluşturacağız.”
     Türkiye ve Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dünyanın çok zor bir süreç-
     ten geçtiğini belirterek toplantının amacını salgın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri tartışmak ve başka
     bir salgınla karşılaşıldığından alınacak koruyucu önleyici tedbirleri değerlendirerek bir yol haritası oluşturmak
     olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başarılı bir mücadelenin devam ettiğini söyleyen Şahin,
     en önemli uygulamaların belediyelerde olduğunun altını çizdi. TBB olarak pandemiyle ilgili genelge ve kararları
     yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, toplantı çerçevesinde salgının sosyal, felsefi, manevi ve ekonomik bo-
     yutunun konunun uzmanlarıyla ele alınacağını kaydetti. Şahin, gelecek hafta da diğer ülkelerdeki kardeş şehirlerle
     ortak çalışma yapacaklarını bildirerek, dünyanın bu sorununa ortak çözüm üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


     “Sınırlar kapalı olsa bile ticaretin devam etmesini istiyoruz.”
     Toplantının ana tema konuşmasını yapmak üzere söz alan Avrupa Birliği
     Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği’nin
     pandemiyle ilgili ekonomi ve sağlığa dair çalışmalarını paylaştı. Türkiye’de
     bulunan birçok Avrupalının evlerine dönmesini sağladığı için Türkiye’ye teşek-
     kür eden Berger, “Salgın nedeniyle AB mecburi olarak sınırları geçici olarak
     kapattı. Sınırlar kapalı olsa bile ticaretin devam etmesini istiyoruz. Özellikle
     AB’nin Türkiye ile olan ticari ilişkileri çok iyi. Bunun devam etmesi gerekiyor.
     AB’de çok sayıda ticari şirket iş yerlerini kapattı. Ekonomimizi en kısa sürede
     ayağa kaldırmalıyız. Avrupa Yatırım Bankası da bu anlamda önemli krediler
     sağlıyor. AB düzeyinde çeşitli konular ele alınıyor. Tahribatı hep birlikte en aza
     indirmeyi ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler 5555
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12