Page 6 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 6

HABER
                Küresel             COVID-19                                   Salgını Sonrası
       Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, koronavirüs ( COVID-19) tedbirleri
       kapsamında telekonferans yöntemiyle düzenlenen “COVID-19 Salgını Sonrası:
       Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı” 21 Nisan’da gerçekleştirildi.

     Salgın sonrası şehirlerin karşılaşacağı
     zorluklar, salgının ruhsal etkileri ve ko-
     ruyucu önlemler, uzaktan eğitim siste-
     mi gibi konuların tartışıldığı konferans,
     Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fat-
     ma Şahin’in kısa açılış konuşmasıyla
     başladı. Gün boyunca süren toplantı
     konuyla ilgili çok sayıda önemli ismi bir
     araya getirdi.


     “Pandemi kaçınılmaz bir savaş-
     tır.”

     TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
     İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Ye-
     diyıldız, yaşanan süreçte akıllı, güvenli
     ve sağlıklı şehirlerin öneminin bir kez  ederek “Sayın Sağlık Bakanımız çok büyük bir gayretle bu savaşın
     daha anlaşıldığını kaydederek virüsün  nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü bütün
     tüm dünyanın olaylara bakışını değiş- pandemilerde Türkiye’yi örnek alacaktır. Türkiye’nin bu pandemiyi en
     tirdiğine vurgu yaptı. Pandemiyi “ka- hafif atlatacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
     çınılmaz bir savaş” olarak nitelendiren
     Yediyıldız, “Ülkemizde Cumhurbaşka- “Bu salgından kendi kendine yeten toplumlar daha az za-
     nımızın önderliğinde bir sağlık altyapısı  rarla çıkacak.”
     oluştu. Devasa hastaneler yapılması
     eleştiriliyordu ancak herkes bunun ne  Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof.
     kadar doğru olduğunu gördü. Bugün  Dr. Şükrü Karatepe, şehir güvenliği, sağlık ve ekonomi konularına de-
     artık en basit şekilde bu salgını nasıl  ğindi. İlk şehirlerin kurulmasından bu yana insanların önce güvenlik
     atlatabiliriz ona bakmalıyız.” dedi. Ye- meselesini dikkate aldığından bahseden Karatepe, geçmişten bugüne
     diyıldız, sağlık çalışanlarını da tebrik  dünyada yaşanan salgınları hatırlatarak milyonlarca insanın bu sal-      İller&Belediyeler 4444
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11