Page 4 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 4

içindekiler

      04                         18
      COVID-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal    Brezilya’dan Türkiye’nin COVID-19 ile
      Riskler ve Fırsatlar Konferansı          Mücadelesine Övgü      30                         29
      COVID-19 Salgını ve Türkiye Belediyeler      Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı
      Birliği Çalışmaları                Yuvarlak Masa Toplantısı      12 COVID-19 SONRASI TOPLU TAŞIMA TARTIŞILDI     25 TBB VE UCLG-MEWA PANDEMİYİ GÖRÜŞTÜ
      14 TÜRKİYE VE KKTC BELEDİYELERİ PANDEMİYİ      26 TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK PANDEMİ SÜRECİNİ
        GÖRÜŞTÜ                      GÖRÜŞTÜ
      15 TBB VE UCLG COVID-19’U KONUŞTU          27 TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BELEDİYELERİ
                                  COVID-19 SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
      16 ŞAHİN TÜRKİYE’NİN COVID-19 ÇALIŞMALARIYLA
        İLGİLİ SORULARI YANITLADI            28 TÜRKİYE VE MAKEDONYA COVID-19 SÜRECİNİ
      20 CEMR, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE        GÖRÜŞTÜ
        NORVEÇ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER       33 İZMİR’DEN COVID-19 DİRENÇLİLİK
        BİRLİĞİ COVID-19 TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
                                  EYLEM PLANI
      22 TÜRKİYE VE FİLİSTİN BELEDİYELERİ COVID-19’U
        KONUŞTU                     34 ATA TOHUMLARI CANLANIYOR
      24 TBB SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU TOPLANDI     35 YENİ HEDEF 2 MİLYON MASKE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9