Page 3 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 3

Türkiye Belediyeler Birliği adına sahibi
         Fatma ŞAHİN
      Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
                           Fatma Şahin
     (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı)
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Doç. Dr. Birol EKİCİ       Türkiye Belediyeler Birliği ve
                       Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
         Danışma Kurulu
         Yusuf Ziya YILMAZ     Saygıdeğer Okurlar,
          Kadir KARA
        Mücahit YANILMAZ
         Dr. Hasan AKGÜN      Ülkemizi yerelden kalkındırmak ve güçlendirmek için hizmet üreten Türkiye Bele-
         Dr. Veysel TİRYAKİ     diyeler Birliği, COVID-19 salgını sürecinde de belediyelerimiz için çalışmaya de-
         İsmail DESTAN       vam etti. Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verdiğimiz bu süreçte ülkemizin
                      ve belediyelerimizin mücadelesine ortak olduk ve birlikte bu zor imtihandan ba-
        Prof. Dr. Adem ESEN
       Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN   şarıyla geçeceğiz. Bu dönemde yaptıkları özverili çalışmalar ve gösterdikleri azimli
      Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN   dayanışmadan ötürü tüm belediyelerimizin başkanlarına ve personeline ayrı ayrı
        Prof. Dr. Tekin AKDEMİR
        Doç. Dr. Asım BALCI     teşekkür ederim.
         Dr. Buğra GÖKÇE
                      İlk COVID-19 vakası Türkiye’de görüldüğü andan itibaren ülke olarak çok hızlı
         Dr. Rüstem KELEŞ
         Hasan KILCA        tedbir aldık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, güçlü sağlık ve sosyal güvenlik
         Muhsin ERYILMAZ      altyapımız, yerelle merkez arasındaki güçlü iş birliği ve çıkan genelgelerin uygu-
         Gaye DOĞANOĞLU       lanmasındaki titizlik; valilikler, STK’lar, belediyeler ve halk arasında gelişen güven
         Ali KARAASLAN
                      esaslı koordinasyon bizi diğer ülkelerden pozitif ayrıştırdı. Belediyelerimiz CO-
         Yayın Kurulu       VID-19 salgınıyla mücadelenin önemli bir parçası oldu. Türkiye Belediyeler Birliği
                      de belediyelerimizin kesintisiz hizmet vermelerini sağlamak amacıyla gereken tüm
        Kayhan ÖZÜM (Başkan)
         Ahmet KAZAN        tedbirlerin alınması için merkezi idare ile belediyelerimiz arasında köprü kurdu.
          Ahmet OKAY
          Cemal BAŞ
         Cenk KADIOĞLU       Salgının ülkemizde kontrol altına alınması ile ekonomik ve sosyal etkilerinin en
         Cüneyt TÜRKMEN       aza indirilmesi sürecinde belediyelerimizin ve Türkiye Belediyeler Birliğinin yoğun
                      faaliyetlerine dergimizin bu sayısında geniş yer ayırdık.
        Gülfem KIRAÇ KELEŞ
        Halil İbrahim AZAK
         İpek NAL GÖRGÜN      COVID-19 tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle düzenlediğimiz “CO-
         Nilüfer SİVRİKAYA     VID-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı”nda
         Nuraydın ARİKAN
       Ramazan Özcan YILDIRIM    belediyelerimiz ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek gelecek için bir yol
         Yüksel KOÇAK       haritası oluşturduk. Bu çerçevede, yeni normalleşme sürecinde kentlerimizi ve
         Zeliha MERCİMEK      ekonomimizi geliştirecek bir “Yerel Vizyon Belgesi” hazırlamaya başladık. Viz-
                      yon belgemiz içerisinde dirençli kentler, sağlıklı kentler, yerel ekonomik kalkınma
          Tasarım
       Gizem GÖZ & Bilal BERBER   planlaması, yeni kentsel ulaşım anlayışı, yerel iklim planları, güvenli şehirler, yerel
         Yönetim Yeri       turizm planları ve sürdürülebilir kalkınma gibi “yeni normal” döneminde öne çı-
        Tunus Caddesi No. :12    karacağımız başlıklar yer alacak.
        Kavaklıdere - ANKARA
       Tel: (0312) 419 21 00(pbx)  Dünyadaki gelişmelerin sıkı takipçisi olduğumuz bu süreçte yurt dışından Norveç,
        Faks: (0312) 419 21 30    Brezilya, KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya gibi ülkelerin belediye
       e-posta: dergi@tbb.gov.tr   birlikleri ve yerel yöneticileriyle çevrim içi toplantılar düzenleyerek deneyimlerimi-
          Yayın Türü        zi paylaşmaya gayret ettik. Bu toplantılarda ülkemizin salgınla mücadelenin örnek
       Dergimiz ayda bir yayımlanan  alındığını görmek bizleri gururlandırdı.
        yaygın süreli yayındır.
       Mayıs-Haziran Sayı: 865-866
                      Türkiye Belediyeler Birliği olarak hijyenden, sağlığa, sosyal çalışmalardan ulaşıma
                      kadar belediyelerin görev alanına giren her konuya ilişkin farklı platformlarda be-
       Basım Tarihi:05/08/2020
                      lediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamaya devam ettik. Belediyelerimizin
         ISSN 1308-6707
           Baskı         salgın sürecindeki önemli sorunlarından biri olan toplu taşımacılığın irdelendiği
    EPA-MAT Bas. Yay. Prom. San. ve Tic. Ltd. Şti. “COVID-19 Sonrası Toplu Taşıma Semineri” de bunun örneklerindendir. Ayrıca,
      İvedik Ağaçişleri San. Sit. No:41  katılmak isteyen belediyelerimizin temsilcileriyle 23 farklı alanda oluşturduğumuz
       İvedik Yenimahalle / ANKARA  teknik komisyonlarımız da toplantılarını çevrim içi olarak yapmaya başladı.
        Tel: 0 312 394 48 63-64
        Fax: 0312 394 48 65     Yukarıda değindiğim tüm bu konu başlıklarının yanı sıra; belediyelerimizden ha-
         www.tbb.gov.tr       berler, iyi uygulama örnekleri, soru-cevaplar ve güncel makaleler “İller ve Be-
        TBB Dergi Yayım ve Yazım   lediyeler” dergimizde yer buldu. Her zaman olduğu gibi büyük bir ihtimam ve
         İlkeleri Madde 8     titizlikle hazırladığımız bu sayıyı da ilgi ve beğeniyle okuyacağınızı umuyor, sağlık
     Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve  ve esenlikler temenni ediyorum…
       görüşler tamamıyla yazara aittir.
        Görüş ve önerileriniz için:
         dergi@tbb.gov.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8