Page 10 - İller ve Belediyeler Mayıs-Haziran 2020
P. 10

HABER
     SALGININ RUHSAL ETKİLERİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER

                            Nimet Elif Uluğ’un moderatörlüğünü üstlendiği “Salgının
                            Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler” başlıklı oturumda
                            Psikiyatrist Sinan Canan, Psikiyatrist Rüstem Aşkın, Psikolog
                            Ayşe Bilge Selçuk ve Din Sosyoloğu Özcan Güngör yer aldı.
                            Psikiyatrist Sinan Canan pandeminin psikolojik etkilerini an-
                            latarak; “Daha birkaç ay evveline kadar en büyük sorunumuz
                            politik gerginlikler, olası ekonomik dalgalanmalard, küresel
                            ısınma, tarım ürünlerinin darlığı, su problemi gibi konulardı.
                            COVID-19 salgının bütün dünyayı bir anda dizlerinin üzerine
                            çöktürmesi, kurduğumuz ve güvendiğimiz, bu medeniyet de-
                            diğimiz sistem, ekonomi dediğimiz yapının büyük bir yalan ve
     doğamıza yabancı bir kurgu olduğunu bize gösterdi. Tabiatın minnacık bir işaretiyle bir anda ayağımızın altındaki
     halı çekilmişçesine benliğimizi yitirdik.” sözlerine yer verdi.
     Psikolog Ayşe Bilge Selçuk, pandeminin herkeste farklı psikolojik olduğunu dikkat çekerek; “Hepimizin koşulları
     farklı, hepimiz farklı şekilde yaşıyoruz ve bu Koronavirüs döneminden kimin nasıl çıkabileceği konusunda çok bir
     fikir sahibi değiliz. Bazılarımız hem fiziksel sağlık hem psikolojik sağlık olarak çok güçlü çıkacak. Ama belki de bir
     6 ay sonra, 7 ay sonra bazı psikolojik güçlükler ortaya çıkacak.” dedi.
     Din Sosyoloğu Özcan Güngör ise toplumsal ve psikolojik sağlığın korunması bakımından dayanışmayı özendiren
     çalışmaların dçok önemli olduğunu belirterek gönüllü çalışmalarına katılımın faydalı olacağını kaydetti. Güngör;
     “Belki ilk kez ancak hep beraber iyi olursak iyileşebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Düşünmeye daha çok
     önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz.” dedi.

     GELECEĞİN AİLESİ


                         Prof. Dr. Aşkın Asan’ın yönettiği “Geleceğin Ailesi” başlıklı oturuma
                         Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadın
                         Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, İstanbul
                         Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, Kadın Çalışmaları
                         Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elif Haykır
                         Hobikoğlu ve Psikolog Fatma Aygün katıldı.
                         Türkiye’nin olarak pandemiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü-
                         nü belirten Asan, bunda sağlık alanına büyük önem veren Cumhur-
                         başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük rolü olduğunu kaydetti.
                         Asan şöyle devam etti: “Genç bir nüfusa sahibiz. Sağlık sistemimiz
                         oldukça çok iyi. Temizlik alışkanlıklarımız var. Yine mesela gelen
                         misafirlere kolonya tutmak gibi bir geleneğimiz var ve bu gelenek
     dünyada, diğer ülkelerde hiç yok, buna hiç şahit olmadım doğrusu. Salgınla mücadelenin, sağlık, eğitim, ulaşım,
     turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin hiç kuşkusuz aktif
     rol oynaması gerekmekte.”
     Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu pandeminin toplumun en önemli kurumu olan aileleri ciddi olarak yaraladığını anlattı.
     Ayanoğlu şöyle devam etti: “Bunun birçok etmenleri var. Birincisi; çalışma koşullarının değişmesinin aile hayatına
     olan etkileri. Şu anda herkes evden çalışmaya devam etmek zorunda birçok kişi. Evden çalışma durumunda olma-
     yan birçok kişi işten ayrılmak durumunda kaldı. Birçok kişi dışarıda, gidip eve büyük bir kısmını çalışma hayatının
     eve taşımış durumunda. Ev içi paylaşım kuralları değişti.”
     Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, her aile kendi kendi parametreleri olduğunu söyleyerek, “Bu parametrelerin ara-
     sında dezavantajları nedir, bunu öncelikle sıralaması gerekiyor; arkasından da sıkı sıkıya avantajlarını sıralaması
     gerekiyor ve bunları sıraladıktan sonra da kendi alanlarını yarattıkları anda zaten bununla ilgili öncelikle bir feraha
     kavuşacaklardır.” dedi.
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 8888
      İller&Belediyeler
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15