Page 1 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 1

Belediyeler


                                                               İLLER&
                                                               İLLER&                                                              TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DERGİSİ                  EKİM 2020 • SAYI:870


                                                           TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
                                                           İLLER VE BELEDİYELER DERGİSİ


                                                                   Sıfır Atık ve Beledİyeler


                                                                             Ödül tÖrenİ


                        ANITKABİR/ANKARA
                                                               TÜRKİYE’DE vE    AB PROjELERİNDE             SIFIR ATIK: ÇEVRE   AKILLI KENTLERDE KATI
                                                           Ekim 2020 • SAYI:870
                                                              DÜNYADA GIDA     SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK            ODAKLI BİR YAKLAŞIM  ATIK YÖNETİMİ ÜZERİNE
                        TBB                                       İSRAFI         KAvRAMI                             ÖRNEKLER


                       “ Birlikte Belediyecilik ”
                                                                TBB Meclis ToplanTısı ankara’da GerçekleşTirildi
   1   2   3   4   5   6