Page 9 - TBB
P. 9

eğitim  seminerleri

                DİİTİN    8ENİNERURÎ       SÜRÜYOR    1 ürkiye Belediyeler Birliği ve Konrad Adenauer Vakfı'nın işbirliği ile düzenlenen eğitim seminerleri
  çerçevesinde Ocak ayında dört eğitim semineri yapıldı.
    Uşak Belediyesi
    üşak Belediyesinin isteği üzerine 11-12 Ocak 2007 tarihlerinde üşak'da düzenlenen eğitim seminerinde
   İmar Yasası, Kamulaştırma Yasası, Çevre Mevzuatı konusunda ODTÜ Öğretim Görevlisi Cemal İŞLEYİCİ;
   Halka İlişkiler ve Norm Kadro konusunda İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Cevdet ÇOBAN; İşyeri Açma ve Çalıştır­
   ma Mevzuatı konusunda ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İd. Gn. Md. ube Müdürü Hafize ZÜLÜFLÜ eğitim verdi
                                  Ş
    Osmaniye  Belediyesi
    15-16 Ocak 2006 tarihlerinde Osmaniye Belediyesinin isteği üzerine düzenlenen hizmetiçi eğitim semi­
   nerinde İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Nihat YILDIZ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
   Belediye Gelirleri Kanunu konusunda sunuş yaptı. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Neşe BALCİ ise Halkla
   İlişkiler, İtfaiye Hizmetleri ve Zabıta Hizmetleri konusunda bilgi verdi.

    Sivas Belediyesi
    Sivas Belediyesinin talebi üzerine 18-19 Ocak 2007 tarihinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde
   İmar üygulamalan konusunda ODTCİ Öğretim Görevlisi Cemal İŞLEYİCİ'nin eğitim verdiği seminerde Kamu
                                               s
   İhale Kanunu ve Analitik Bütçe konusunda ise İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇİ unuş yaptı. İçiş­
   leri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Neşe BALCI ise Belediye Kanunu konusunda bilgi verdi.

    Zeytinburnu Belediyesi
    25-26 Ocak 2007 tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu'da düzenlenen hizmetiçi eğitim seminerinde 3194
   sayılı İmar Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu konusunda ODTÜ Öğretim Görevlisi Cemal İŞLEYİCİ,
   2886 sayılı İhale Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu konusunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İd. Gn.
                                       ü
   Md. E. Şube Müdürü Cemal ÖZYARDIMCI, Personel Mevzuatı ve Norm Kadro ygulaması  konusunda ise İçiş­
   leri Bakanlığı Mahalli İd. Gn. Md. Şube Müdürü Mustafa DÖNMEZ unuş yaptı.
                                   s

                 EĞİTİM SEMİNERLERİ   ÜCRETE  TABİ DEĞİLDİR.
      KONÜŞMACILARIN    YEMEK  ve KONAKLAMA   GİDERLERİNİN   KARŞILANAV\SI  YETERLİDİR.
                BÜTÜN  BELEDİYE  BAŞKANLARINA    DÜYÜRÜLÜR                       SEMİNER  İSTEK FORMÜ

    Kuruluş Adı     :
    Kuruluşun Telefonu :
    Kuruluşun Faksı   :
    Kuruluşun Yetkilisi :
    İstenilen Konular  :    Seminer için müracaatlar;


         TÜRKİYE  BELEDİYELER   BİRLİĞİ
    Adres  Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere /ANKARA
    Telefon : 0312 419 21 00
    Faks   : 0312 419 21 30
    e-posta : egitimsemineriCa/gmail.com


 X
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14