Page 5 - TBB
P. 5

manşet
         Gürün: Trabzon Belediye Başkanı Mehmet Volkan
         Canalioğlu: Şırnak Belediye Başkanı Ahmet Ertak;
         Zeytinburnu Belediye Başkanı  Murat Aydın;
         Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile
         Selçuklu Belediye Başkanı Adem  Esen'in de
         katıldığı bin kadar belediye başkanı bir araya ge­
         lerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu­
        lar. Başkanlar, bu türden etkinliklerin, belediye
        başkanları arasındaki iletişimi, dayanışmayı ve kay­
        naşmayı artırdığını vurgulayarak, memnuniyetlerini
        dile getirdiler.

                                    Durak: "Sorunlarınız Yorulmadan Çözülecek"
                                    Türkiye  Belediyeler  Birliği ve  Adana
                                  Büyükşehir  Belediye Başkanı Aytaç Durak ise
                                  konuşmasında  1945 yılında Dernek statüsünde
                                  kurulan Türkiye Belediyeler Birliğinin tarihi ve
                                  bugün ki durumu hakkında bilgi verdi. TBB'nin ülke
                                  düzeyinde  belediyeleri temsil eden bir birlik
                                  olduğunu kaydeden Durak, 3225 belediyenin bir­
                                  liğin doğal üyesi olduğunun da altını çizdi.
                                    Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni hizmet binası
                                  hakkında  başkanlara  bilgi veren  Durak,
                                  "Başkanlarımız  Ankara'da  yorulmadan,  bir­
                                  liğimizde görev yapan  uzmanlar  aracılığıyla
                                  sorunlarını çözecekler" diye konuştu.
                                    Çeşitli belediyecilik konularında mesajlar veren
                                  Başkan Durak, meslektaşlanna geçmişte yaşadığı
                                  olaylan anımsatarak, başarıyı yakalamanın yollarını
          Bir Turizm Harikası; Kapadokya         açıkladı.
         Nevşehir Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu     "Belediyeye İşçi Almıyorum"
        açılışta yaptığı konuşmada, toplantının ilde düzen­ Geçmişte iki binin üzerinde personel ile hizmet
        lenmesi nedeniyle, Türkiye Belediyeler Birliği ve veren Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışan per­
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak  sonel sayısını bin 600'e kadar düşürdüğünü belirten
        başta olmak  üzere tüm Encümen   Üyelerine   Başkan Durak "Birçok işte özelleştirmenin gerekli
        teşekkür etti. Kapadokya'nın tarihi, turistik, sosyal, olduğuna inanıyorum. Küçülerek büyümeyi ortaya
        kültürel ve ekonomik konumu hakkında aynntılı  koyabilmek, artık çağımızın bir gereği haline geldi.
        bilgi veren Vali Hacımustafaoğlu, bölgenin doğa, Personel alarak ayakta durulamayacağının bilin­
        inanç ve kültür turizminin yanı sıra kaplıcalan mesini istiyorum" dedi.
       sayesinde termal turizmi ile de adından söz ettir­ Durak, Köy Hizmetleri Adana Müdürlüğü yap­
       meye  başladığına değindi. Vali Hacımustafaoğlu, tığını da ifade ettiği konuşmasında yıllardır gerek
       Kapadokya yi her yıl iki milyon turistin ziyaret ettiği­ normal zamanlarda, gerekse seçim döneminde işçi
       ni ifade ederek şöyle konuştu:          alımı yapmadığını vurguladı. Bunun siyasetle ilgisi
         "7 bin yıllık tarihi bir geçmişi olan, tarih kültür ve olmadığını söyleyen Başkan Durak şöyle konuştu:
                                  "Yıllar
       doğa  harikaları bölgesi Kapadokya; dünyada   yaptım. önce DSİ'de bir devlet memuru olarak da görev
                                            imza
                                              ile personel
                                      O zaman
                                                    alabiliyorduk.
       modası  hiçbir zaman geçmeyecek  bir turizm  O  dönemlerde  babamın  bir arkadaşı geldi ve
       harikasıdır. 400'e yakın kilisesi ile yalnızca oğlunu işe almamı istedi, aldım. Daha sonra ikinci
       Hıristiyanlar için değil; Müslümanlar için de  oğlunu işe almamı istedi, onu da aldım. Ardından
       Selçuklu, Osmanlı  eserleri ile Hacıbektaş Veli işe aldığım ilk oğlunun iş yerini değiştirmemi istedi,
       hazretlerinin on binlerce ziyaretçisi olan külliyesi ile onu da yaptım. Ardından bir de ikinci oğlunun iş
       bir cazibe merkezidir. 300'e yakın yeraltı şehri ve değişikliğini isteyince sinirlendim. Daha sonra bu
       bütün insanlık alemi için önemi olan peri bacaları, kişiler ve yakınları siyasette bana muhalif oldular.
       o güzelim vadileri ile emsalsiz bir bölgedir".
                                  Bu yüzden belediyeye işçi almıyorum".
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10