Page 4 - TBB
P. 4

manşet

     BELEDİYE       BAŞKANIARININ          KAPADOKYA lllJlJUŞN>töl
    Türkiye  Belediyeler   Birliği tarafından   düzenlenen   Belediye  Başkanları   Birlik ve

    Dayanışma    Toplantısı  22-23   Ocak  2007  tarihlerinde   Nevşehir'de   yapıldı.  İki
    gün  süren  etkinlik  çerçevesinde,   bine yakın  belediye  başkan  bir araya geldi...

     Burcu Kulaç (NEVŞEHİR)  - Türkiye Belediyeler  Nevşehir  Belediyesi tarafından hazırlanan ve
    Birliği "Belediye Başkanları Birlik ve Dayanışma  Nevşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler
    Toplantısı" 22-23 Ocak 2007 tarihinde Nevşehir'de  Birliği Encümen üyesi Hasan ünver  tarafından
    yapıldı. İki gün süren organizasyon için bine yakın seslendirilen Kapadokya bölgesi tanıtım filmi izlendi.
    belediye başkanı bir araya geldi.          Açılış konuşmaları  Nevşehir Valisi M. Asım
     Toplantının sabah oturumlannda Ankara Üniver­   Hacımustafaoğlu,  Türkiye Belediyeler Birliği ve
              ü
    sitesinden Prof. Dr. stün Dökmen tarafından "Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve
    Yöneticiler için Empatik İletişim"; ODTÖ'den Öğre­ Nevşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler
    tim  Görevlisi Cemal   İşleyici tarafından da   Birliği Encümen  üyesi Hasan ünver  tarafından
    "Türkiye'de İmar, Sorunlan ve Çözüm Yollan" konulu  yapıldı.
    iki konferans verildi. Öğleden sonralan ise bölgenin Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir
    tarihi ve doğal mekanlanna düzenlenen  gezilere  Belediye Başkanı Aytaç Durak ile toplantıya ev
    aynldı. Belediye başkanlannı bu tarihi ve doğal  sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı  ve
    mekanda  buluşturan organizasyonun ulaşım spon­   Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyesi Hasan
    sorluğunu ise TEMSA üstlendi.            Cİnver'in yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği
     Organizasyon,  birinci gün Nevşehir Belediyesi  Encümen  üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye
    Kapadokya  Kültür Merkezinde, Saygı Duruşu ve   Başkanı Asım Güzelbey; Amasya Belediye Başkanı
    İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, İsmet Özarslan; Muğla Belediye Başkanı Osman
   1   2   3   4   5   6   7   8   9