Page 3 - TBB
P. 3

içindekiler                       i Ç  i N  D İ K İ L E R


                                    27. 2007  Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
       3.    manşet                        Kanunu nun  Mahalli İdareleri

                                      İlgilendiren Hükümleri
           Belediye Başkanlarının  Kapadokya
                                      ile Kamu Personelinin Maaşlarının
           Buluşması                       Hesabına  Esas Tutulan  Katsayıların
        8.  haberler                       Yeniden  Tespiti
                                      ve Muhtelif Statülerde  İstihdam
                                      Edilen Sözleşmeli  Personelin ücret­
           Eğitim Seminerleri
                                      lerinin Artırılması ile
                                      Bazı Kararlarda Değişiklik
        9.  dıs  ilişkiler                    Yapılmasına  İlişkin 2007/11533
                                      Sayılı BKK
           Kent Ulaşım Seminerleri İlgiyle          M. Cemal  ÖZYARDIMCI
           Karşılandı
                                   33.  Mahalli İdarelerde İç Kontrol ve Ön
        10.  duyuru                        Mali Kontrol Sistemi

           Satıştaki Yayınlar                  Burhan   ORMATİOĞLÜ
           TBB  Kimlikler
                                   40.  Kabahatler  Kanunu  Değişti
        14.  uzman   gözüyle                  Belediyeler Rahatladı
                                      İbrahim  DEMİR
        14.  Yeni Yapı Malzemeleri Mevzuatı,
           Hazır Beton ve İlgili ürünlerde
           Denetim  ve Belgelendirme          4 4 .  soru  cevap   hattı
           Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKÜL,
           Selçuk  ÜCAR
                                  5 0 .  pratik  bilgiler

        18. Yerel Yönetimlerde  İnsan Kaynakları
           Uygulaması                  5 6 .  yargı  kararlan
           Vali Dr. Mustafa TAMER
                                 5 7 .  resmi   gazeteden
        22. Belediye  Başkanları Hakkında  Ön
          İnceleme  ve Soruşturma  Açılması      5 8 .  genelgeler    tebliğler
          Mustafa  DÖPiMEZ
   1   2   3   4   5   6   7   8