Page 8 - TBB
P. 8

manşet
     Başkan Durak'tan Baydemir'e Yanıt
     Başkan Durak, Diyarbakır Büyükşeinir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in "Sayın Başbakan'a sorunlan
   dosya ile bildirdim, cevap dahi verilmedi" şeklindeki sözlerini anımsatarak, kendilerinin de dosya verdiğini
   ancak Başbakan Erdoğan'ın tüm dosyalara tek tek yanıt vermesinin de mümkün olmadığını belirtti.
     Durak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne göre daha çok kaynak
   aktarıldığını grafıklerie anlattı.
     Diyarbakır'ın ihtiyaçlannın bilindiğini vurgulayan Durak, DTP'li belediyelere kaynak aktanmı konusunda
   negatif aynmcılık yapıldığının ileri sürüldüğünü, ancak bunun doğru olmadığını ifade etti. Son 5 yıl içerisinde
   genel bütçede Diyarbakır'ın, Adana'ya göre 3 kat daha fazla pay aldığını belirten Durak, "Bizim artıışımız yüzde
   337 olurken, Diyarbakır'daki artış yüzde 975 olmuştur. Diyarbakır'da eğer bir ayrımcılık varsa, negatif değil
   pozitif ayrımcılık yapıldığını ben kamuoyuna rakamları ile açıklıyorum" dedi.


     Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
    Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na geçi­
   lerek gündemdeki konular görüşülüp karara bağlandı. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan
   belediye başkanlan bölgelerinde yaşadıklan sıkıntılan dile getirerek, diğer belediye başkanian ile istişare
   imkanı buldular.              W


   ta.,a* •

     TÜRKİYE BELEDİYELER  BİRLİĞİ MECLİS KARARLARI


     Karar Tarihi: 19 Eylül 2007


     TOPLANTİYA KATİLANLAR:
     Birlik Başkanı: Aytaç DCJRAK
     Katip Üyeler: İrfan DİNÇ, Veysel TİRYAKİ
     Meclis üyeleri: Ekli liste.


     Karar 1: Plan ve Bütçe Komisyonunun Biriik 2008 mali yılı Bütçesine ilişkin raporu görüşülerek; bütçe
   giderinin 18.57L462,00 YTL, bütçe gelirinin 24.978.900,00 YTL, aradaki fark olan 6.407.438,00 YTL'nin de
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13