Page 5 - TBB
P. 5

manşet

        Açılış töreninin ardından Başbakan Erdoğan "Türkiye Belediyeler Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısr'nın
       açılışında konuştu.
        Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nin gücünün artacağına işaret
       ettiği konuşmada şöyle dedi: "Zaman zaman belde belediyelerinin, gelişmiş il ve büyükşehir belediyelerini
       gezerek, oralardaki gelişimi ve yatınmı gözlemleyip kendi belediyelerinde bu tür projeleri uygulama gayreti
       içine girmeleri, kendilerini bazı masraflardan kurtaracaktır. Bu tür organizasyonları Türkiye Belediyeler
       Birliği'nin yapması oldukça isabetli olur düşüncesindeyim".
        Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu birikimleri toplayıp ihtiyaç duyan herkese sunabilecek bir kurum olabile­
       ceğini vurgulayan Erdoğan, "Birlik bu güce sahiptir, yeni hizmet binası ile bunu çok farklı biçimde yakalamış
       bulunmaktadır" dedi. Birliğin bu çerçevede yaptığı birtakım çalışmalar olduğunun da altını çizen Başbakan
       Erdoğan, bu çalışmalann daha ileriye götürülerek sistematik bir biçimde yapılmasının gerekli olduğunu kay­
       detti. Karşılıklı dayanışma ve işbirliği İle birçok zorluğun üstesinden gelinebileceğini belirten Erdoğan,
       Türkiye Belediyeler Birliği'ne özellikle önümüzdeki dönemde daha önemli sorumlulukların düştüğünü
       söyledi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10