Page 3 - TBB
P. 3

Î Ç Î N D      K İ L E R


                                30.  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
       3.  manşet                      Verilmesi Sırasında İş Sağlığı ve

                                   Güvenliği Tedbirlerinin Alınmış
          Türkiye Belediyeler Birliği'nin Yeni      Olmasının Önemi
          Hizmet Binası Başbakan Recep          Haftze Zülüflü
          Tayyip Erdoğan Tarafından Açıldı
                                35. Belediyelerin Sosyal Hizmetler ve
      9.   duyuru                      Sosyal Yardımlarla İlgili Görev ve
                                   Yetkileri
                                   Halil İbrahim Buldaş
          Eğitim Seminerleri
          Kimlikler                  40. Asgari ücretin Hukuki Temelleri ve
          Satıştaki Yayınlar                2007 Yılı için Belirlenen Asgari
                                   ücretler
       15.  uzman   gözüyle                 Burhan  ORMANOĞLÜ


                               45.  soru  cevap  hattı
       15. Ülkemiz Açısından Avrupa Yerel
          Yönetimler Özerklik Şartı'nın
          Yenilenmesi Gereklidir          55.  pratik bilgiler
          E. Vali Fethi AYTAÇ
                               58.  resmi  gazete
       20. Analitik Bütçe Sınıflandırmasında
          Bütçe Denkliği              59.  yargı kararları
          Tahir TEKİN
                               60.  genelgeler
       24. Belediyelerin İç ve Dış
          Borçlanmasına  İlişkin Temel Kurallar
          Mustafa DÖNMEZ


      2
   1   2   3   4   5   6   7   8