Page 4 - TBB
P. 4

raan.;^et


     Konrad Adenauer       Vakfı ile  işbirliği

            "Yerel Yönetimlerde   YENİDEN                  YAPILANMA"
    Türkiye  Belediyeler   Birliği, Konrad Adenauer     Stiftung  ile işbirliği
    yaparak "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde        Yeniden Yapılanma"     konulu

     uluslararası  bir konferans   düzenledi.

                    baş döndürücü gelişmelerin  düzenleme ile Büyükşehir
        Burcu ALPSOY      yaşandığına değinerek kamu  belediyeleri ile ilçe belediyeleri
                    yönetiminde merkeziyetçi ve  arasındaki yetki karmaşası sona erdi"
    ANKARA-Yerel  yönetimlerin   hiyeraşik örgütlenmenin artık diye konuştu. İl Özel İdareleri ile
    etkinliğini artıracak önerilerin ortaya ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz ilgili önemli değişikliklerin
    konduğu, uluslararası toplantılar kaldığını kaydetti. Dünyada yaşanan getirildiğine değinen Harput, il özel
    zincirine bir yenisini ekleyen Türkiye hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden idarelerinin görev alanlarının
    Belediyeler Birliği; Konrad  kamu yönetiminin de etkilendiğini genişletildiğini belirtti.
    Adenauer Vakfı ile işbirliği yaparak ifade eden Müsteşar Harput, Harput ayrıca il genel meclislerinin
    "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Türkiye'nin de bu değişme kayıtsız daha demokratik bir yapıya
    Yeniden Yapılanma" konulu   kalmadığını vurgulayarak bu alanda kavuşturulduğunu, idari vesayetin
                                          i
    uluslararası bir konferans düzenledi. çok sayıda yasal düzenleme daraltıldığını ve l özel idareleri ile
     Türkiye Belediyeler Birliği ve yapıldığını bildirdi.   sivil toplum örgütleri arasındaki
    Konrad Adenauer Stiftung işbirliğinde Kamu Yönetimi ve Yerel işbirliğinin geliştirildiğini anlattı.
    25 Şubat 2005 tarihinde, Ankara  Yönetimler Reformu ile en iyisinin "Ekonomik ve siyasi kriterler"
    Hilton Otel'de düzenlenen   yapılmasının amaçlandığını söyleyen
    konferansın açılış oturumunda Harput, Büyükşehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Biriiği Başkan
    Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Vekili ve Gaziantep Büyükşehir
    Vekili ve Gaziantep Büyükşehir ilgili olarak "Büyükşehir belediyeleri Belediye Başkanı Asım Güzelbey de
    Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yeni yetkilerle donatıldı. Yeni yaptığı konuşmada Avrupa Biıiiği'ne
    Konrad Adenauer Stiftung Türkiye
    Temsilcisi Frank Spengler ve
    İçişleri Bakanlığı Müsteşar
    Şahabettin Harput, yerel
    yönetimlerin yeniden yapılanması
    konusundaki görüşlerini ve
    birikimlerini aktardı.
     İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
    Şahabettin Harput açılış
    konuşmasında, dünyada her alanda
   1   2   3   4   5   6   7   8   9