Page 3 - TBB
P. 3

5272 Sayılı Belediye Kanunu
                                       ve Genel Gerekçesi
                                           Dr. Mustafa Tamer
                                           20


                 4


                                      il özel İdareleri Yasası
                  Yerel Yönetimlerde
                  Yeniden  Yapılanma                23
                       3               Türkiye'de Yerel Yönetimlerde        Belediyelerde Özerkliğin
                  Yeniden Yapılanma            Anlam ve  Önemi
                         Fikri GÖKÇEER              Nuri Tortop
                                           24

                                      öğrenmek  istedikleriniz

                         4"^                2
                   ö -
                      t


                                       Belediyeler için ilginç
                  Flora / Garden '05            Güneş  Projeleri
                      7
                                           34                5272 Sayılı Belediye Kanunu
                  Hakkında Genel  Bir             Pratik Bilgiler
                   Değerlendirme
                       Mustafa Dönmez             36
                      8                Kırsal Alanda Çevre Yönetimi        Genelgeler - Tebliğler
                      Mithat Arman Karasu           40
                       15
                   Eğitim Seminerleri           Resmi Gazeteden
                       19                   48
   1   2   3   4   5   6   7   8