Page 9 - TBB
P. 9

belediyelerden    haberler
                              Gaziantep  Büyükşehir  Belediye  B a ş k a n ı
                             Güzelbey, Duisburg kentiyle kardeş şehir olmaktan
                             duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle k o n u ş ­
                             tu: "İki Belediye, kent y a ş a m ı n d a k i barışın
                             güçlendirilmesi ve toplumlann birbirine yakınlaş­
                             m a s ı n a katkıda bulunmak için, imkanları
                             ölçüsünde çalışmayı hedeflemektedirler. Bu işbir­
                             liği aynı zamanda, Türk ve Alman hakları arasında­
                             ki dostluğun derinleşmesine, ortak yönlerin can-
                             landınlmasına, yakınlaşmanın gerçekleştirilmesine
     Gaziantep ile Ainnanya'nın Ruhr havzasında yer ve Avrupa'nın birleşme sürecinin teşvikine de
    alan Duisburg kenti, kardeş şehir oldu. Gaziantep hizmet edecektir"
    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey  Duisburg Belediye  Başkanı  Sauerland  da
    ve Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Adolf Gaziantep'! tanımaktan ve kardeş şehir olmaktan
    Saureland  arasında 03 Haziran'da Duisburg   aynı şekilde memnuniyet d u y d u ğ u n u ifade etti.
     Belediyesinde Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı. Sauerland, Gaziantep'in tarihsel ve kültürel zengin-
     İmza töreninden önce konuşan belediye başkan- liğiyle g ö r ü l m e y e değer, m o d e r n bir kent
     lan, işbirliği anlaşmalannın iki ülke arasındaki o l d u ğ u n u , iki tarafın da a n l a ş m a d a n fay­
     dostluğun ileri seviyelere taşınmasına katkı sağla­ dalanacağını söyledi.
     yacağını belirttiler.
                              "ZIYARET" B E L D E S I N I N A D ı V E Y S E L K A R A N I
                                        Ö L Ü Y O R
      Trabzon Belediyesi Engellileri ünutmadı    Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinin adı
                              değiştiriliyor. Beldede anne sevgisi ve d o ğ r u l u ğ u n
    Trabzon Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara sembolü olarak bilinen Veysel Karani hazretlerinin
    yönelik hizmetler devam ediyor Geçtiğimiz   türbesi bulunuyor.
    günlerde engelliler otobüsünü hizmete sunan   Hazreti Muhammed'in, vefatından sonra verilmek
    belediye, yurt dışındaki işadamlarının katkılarıyla üzere hırkasını bağışladığı Veysel Karani'nin türbesi
    engelli vatandaşlara araba hediye ediyor Başkan inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip
    Canalioğlu,                    bulunuyor. Vali Murat Yıldmm, Her yıl 72 bini
    katkı sağlayan                  yabancı olmak üzere 350 bin kişinin ziyaret ettiği
    işadamlanna                    beldenin Ziyaret olan adının Veysel Karani Beldesi
    teşekkür ederek,                 olarak değiştirilmesinin daha anlamlı o l a c a ğ ı
    önümüzdeki                     düşüncesiyle gerekli girişimlerin başlatılmasını iste­
    günlerde çocuk­                  di. Bu amaçla belde belediyesi e n c ü m e n i bu y ö n d e
    lar için engelliler               bir karar aldı. Karar, Valilikçe İçişleri Bakanlığına
    parkı yapacak-                  gönderildi. Karann bakanlık tarafından da uygun
    lannı söyledi.                  görülmesi halinde kesinleşeceği ve bundan böyle
                              beldenin Veysel Karani Beldesi olarak anılacağı
                              belirtiliyor.
    SAMSAT  BELEDIYESI  S Ü ARAYıŞıNDA

     Adıyaman'ın Samsat ilçesi Belediye Başkanı Abdulkadir Aslan, baraj suyunun kirlenmesi nedeniyle yeni i ç m e
    suyu arayışlanna girdiklerini açıkladı.
     Başkan Aslan, ilçelerinde içme suyu sıkıntısı çektiklerini belirterek. "Adıyaman Valisi Hikmet Tan, Samsat'a
    geldiği zaman kendisinden içme suyu konusunda bize yardımcı olmalarını istedim" dedi. Aslan, ilçenin g e ç i m
    kaynağının tarım olduğunu belirterek,"İçme suyu Atatürk baraj gölünden arıtılmadan ancak klorlanarak
    sağlanıyor. İlçemizde işsizliğin önlenmesi için Samsat Sulama Pompaj İstasyonu'nun bir an ö n c e devreye
    girmesi gerekiyor" diye konuştu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14