Page 6 - TBB
P. 6

haberler


    I

                                         Belediye   Kanunu

                                       Genel   Kurul'dan    geçti
                                       Anayasa Mahkemesinin. şei<il yönün­
                               V        den Anayasaya aykırı bularak iptal
            3 r                          ettiği 24.12.2004 tarihli ve 25680
                                       sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
                                                      yer­
                                                  Kanunu
                        ti              yürürlüğe giren Belediye TBMM Genel
                                       ine
                                              tasan.
                                         hazırlanan
                                       Kurulunda  03.07.2005  tarihinde
                                       kabul edilerek yasalaştı.
                                       Genel Kurulda temel yasa olarak 4
           vs                           bölüm halinde görüşülen 5393 sayılı
                                       yasa, belediyenin kuruluşunu, organ­
                                       larını, yönetimini, görev yetki ve
                                       sorumlulukları ile çalışma usul ve
                                       esaslarını düzenliyor.                                       mssm                                sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr.
       I                         Ruşen Keleş, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün,
                                Beypazan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hayrabolu
                                Belediye Başkanı Şener Çelikayar, Amasya Belediye
                                Başkanı İsmet Özarslan ve Odunpazan Belediye
                                Başkanı Burhan Sakallı üstlendi.
                                Konferansa konuşmacı olarak katılan uzmanlar ise
                                şöyle: "İller Bankası Genel Müdürlüğü İkrazlar ve
                                Bankacılık Dairesi Başkanı Mahmut Bilgen. Hazine
                                Müsteşadığı Kontrolörler Kur. Bşk. Yrd. ve Belediye
                                Borçlan Uzlaşma Komisyon Başkanı İrfan Tokgöz,
                                DPT-AB ilişkiler Genel Müdürü Cevdet Yılmaz, AB
                                Genel Sekretediği Ekonomik ve Mali Konular Daire
                                Başkanı Hasibe İnci Rösch, Avrupa Komisyonu
     T ürkiye Belediyeler Birliği ve Forza Fuarcılık Delegasyonu Bölgesel Kalkınma ve Sınırötesi İşbiriiği
     Organizasyon  A.Ş tarafından işbirliğinde organize Sektör Yöneticisi Fisun Çiçekoğlu. Gaziantep
     edilen Belediye 2005 Fuan 1 1-15 Mayıs 2005 tarihleri Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey,
     arasında  Ankara  Atatürk  Kültür Merkezinde;   Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.
     Belediyecilik Konferansı ise 13 Mayıs 2005 tarihinde Yılmaz Büyükerşen, Malatya Belediye Başkanı H.
     Ankara Hilton Otel'de düzenlendi.          Cemal Akın ve Kula Belediye Başkanı Halil Gülcü".
     Belediyelerin Finans ve Borçlanma Sorunlan, Avrupa
     Birliği Fonlan ve Belediyeler konularının ele alındığı
     konferansta konunun uzmanlan bilgi ve görüşlerini
     aktardılar.
     Konferans kapsamında  oluşturulan çalışma grup­
     larında ise "Yeni  Yerel Yönetim  Yasalarının
     Uygulanmasında  Karşılaşılan Sorunlar". "Kültürel
     Mirasın Korunması". "Sınırötesi İşbirliği Programı ve
     Belediyeler", "Bölgesel Kalkınma Programlan ve
     Belediyeler" ile "E-Belediye" konuları işlendi.
     O t u r u m başkanlıklarını İçişleri Bakanlığı Mahalli
     İdareler Genel Müdürü Kayhan Kavas. Ankara üniver­
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11