Page 3 - TBB
P. 3

I Ç I N D E K I L E R
     1.  editörden                   27.  Belediyeler Köy  Yapılmamalıdır
                                  Vali H. İbrahim DAŞÖZ
     3.  manşet                     29.  Belediyelerin Şirket Kurmasındaki

                                  Yasal Esaslar
       Birlik Meclisi Toplandı
                                  Dr. Hasan Hüseyin  ÇATİ

     4.  haberler                    33.  Kabahatler Kanunu'nun    Belediyeler
                                  Açısından  Getirdikleri
        Fotoğraflarla Erozyon Gerçeği           Mustafa  DÖPİMEZ
        Ankara'da Sergilendi
                                39. Aylık Cetvellerin Belediye
        Belediye Kanunu   Genel  Kurul'dan        Encümeninde   İncelenmesi
        Geçti
                                  Cemal   ÖZYARDIMCI
        Belediyecilik Konferansı

        Avrupa Konseyi Alanya  Buluşması       40. 5272 Sayılı Belediye Kanununun
                                  Şekil Yönünden  İptaline İlişkin
        Kültürel Tarih Canlanıyor             Anayasa  Mahkemesi   Kararı

        12. Altmkoza Festivali               Dr. Mustafa  TAMER
        Belediyelerden Haberler
        Eğitim Seminerleri             45.   soru  cevap   hattı


    1 1.  dış ilişkiler

        AB Gençlik Programlan           60.   pratik  bilgiler
        Sefa YAHŞİ


        AB Bölgesel Yardım Programları

    16.   duyuru                   61.   mevzuat
                                   Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
        TBB üyelik ve Kimlikler

    1 8.  uzman   gözüyle
                              66.   yargı  kararları
      18. Mülki İdare Amirleri İle Belediye
        Başkanları İlişkilerinde Yeni
        Yaklaşımlar Masıl Olmalı?
        E. Vali Fethi AYTAÇ           68.   resmi   gazeteden


      22. Belediyelerin Yararlanabileceği
        Merkezi İdare Yardımları
        Vali H. İbrahim DAŞÖZ           7 2 .  genelgeler    tebliğler
   1   2   3   4   5   6   7   8