Page 2 - TBB
P. 2

editörden

             c            19 45
                                      H. İbrahim DAŞÖZ
        İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ              Vali /TBB Genel Sekreteri

        Türkiye Belediyeler Birliği adına   İki Önemli   Gelişme
            sahibi
          Birlik Başkanı ve
       Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
                            Dergimizin Yeni Formatı
           Aytaç DURAK            Jüriliye Belediyeler Birliği tarafından çıkanlan İller ve
                           Belediyeler Dergisi, yayın hayatını 1945 yılından beri kesin­
                           tisiz olarak sürdürmektedir. Bu, kategorisinde bir rekordur.
       SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
           Genel Sekreter
         Halil İbrahim DAŞÖZ         Dergi, 60 yıllık yayın hayatı boyunca ilkeli ve nitelikli
                           yayınlarıyla yerel yönetimlerimiz için güvenilir bir rehber ve
                           saygın bir iletişim platformu olmuştur.
            Yayın ve
          DANIŞMA KURULU
         Prof. Dr Nuri TORTOP        Dergi bu sayısı (695 inci) ile yeni bir formata kavuşmak­
         Prof. Dr. Ruşen KELEŞ      tadır. Sayfa sayısı artmakta, dizaynı değişmektedir. Bu
         Prof. Dr Cevat GERAY
          Cemal İŞLEYİCİ         değişikliklerie daha kapsamlı ve daha verimli bir hizmet
                           sunulması amaçlanmaktadır.

        GENEL YAYIN YÖNETMENİ
                            Yeni formatın daha çok beğenileceğini ümit ediyoruz.
           Burcu ALPSOY
                            Birlikler Kanunu Yürürlüğe Girdi
          YÖNETİM YERİ           5355 sayılı Mahalli İdare Biriikleri Kanunu. 11 Haziran
                           2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
       TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
       Mithatpaşa Cad. No: 45/2 ANKARA    Böylelikle, birlikler için 24.12.2004 tarihinden beri
       Tel: (0312) 431 67 40 - 431 67 42  devam eden hukuki boşluk doldurulmuş oldu.
            435 98 11 - 432 38 33
       Fax: (0312) 432 38 33
       Misafirhane: Selanik Cad. No: 57   Kanunla; birliklerin kuruluş, görev, organların teşekkül ve
       Tel: (0312) 425 00 03 - 425 00 31
       http://www.turkiyebelediyeleri.gov.tr  çalışma esasları yeniden düzenlendi ve ulusal birlikler, ilçe
       e-posta: ttbd@net.tr         köy biriikleri ve sulama birlikleri konusunda özel hükümler
       TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ     getirildi.
          EĞİTİM PROJESİ
       Ahmet Rasim Sk. No:27 ÇANKAYA    Kanun gereği, tüm biriiklerin altı ay içinde durumlannı
       Tel: (0312) 440 40 80        yeni Kanuna uygun hale getirmeleri gerekiyor.
       Fax: (0312) 440 32 48

       Yayınlanmayan yazı geri verilmez.   Bu çerçevede Birliğimiz de gerekli hazırlıklara başlamış
                           bulunmaktadır.
       Yazarların görüşleri kendilerine aittir
       Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.
                            Bunun  sonucunda Türkiye Belediyeler Biriiği temsil,
           TASARIM
                           fonksiyon ve kurumsal yapı bakımından bugünkünden çok
           Nakı Gökçe          daha ileri bir düzeye çıkacak, gerek belediyelerimize
            BASKI             gerekse AB sürecinde ülkemize çok daha anlamlı hizmetler
                           verecektir.
        ÜMİT OFSET MATBAACILIK
        K Karabekir Cad Murat Çarşısı    En iyi dileklerimle.
         41 1-2-9 iskitler-ANKARA
        Tel: 0312 384 26 27 - 384 17 07
        Mayıs-Hazıran 2005 Sayı 695
   1   2   3   4   5   6   7