Page 1 - TBB
P. 1

BELEDIYELER

                                              DERGISI


                                           Mayıs - Haziran 2005, Sayı 695
                                   Birlik Meclisi Toplandı

        ELEDİYELER                      Belediyecilik Konferansı

                ^       d e K g I s'^ı   AB Gençlik Programları
                                   AB'nin Bölgesel Yardım Programlan

                                   Mülki İdare Amirleri İle Belediye Başkanlan
        I ç İ N D E K İ L E R  Dan&ı başımtza Evsizlere U C U S E V !
                                   İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Nasıl Olmalı?
                 .1.. Mu,.- . ı.j,M •.lu--*u.s1.- ^^
                                   E. Vali Fethi AYTAÇ
                                   Belediyelerin Yararlanabileceği Merkezi
                                   İdare Yardımları
                                   Vali H. İbrahim DAŞÖZ
                                   Belediyeler Köy Yapılmamalıdır
                                   Vali H. İbrahim DAŞÖZ

                                   Belediyelerin Şirket Kurmasındaki  Yasal
                                   Esaslar
                                   Dr. Hasan Hüseyin  CAN

                                   Kabahatler Kanunu'nun   Belediyeler
                                   Açısından  Getirdikleri
                                   Mustafa  DÖNMEZ
      45'ten bugüne  İller ve Belediyeler Dergisi      Aylık Cetvellerin Belediye Encümeninde
                                   İncelenrnesi                                   5272 Sayılı Belediye Kanunu'nun
                                   Şekil Yönünden  İptaline İlişMn
                                   Anayasa Mahkemesi   Kararı
   1   2   3   4   5   6