Page 8 - TBB
P. 8

belediyelerden    haberler
                Gazipaşa'ya     Özürlü   Merkezi

                              Özgenç sözlerini şöyle sürdürdü: "Rehabilitasyon
    Gazipaşa  Belediyesi'nin arsa bağışlayıp proje
   hazıdadığı ve işadamı Kemal Akça'nın yaptırdığı merkezinin projesini biz yaptık arsasını da belediye
   Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. 2005-2006 olarak biz verdik. Finansmanını ise Gazipaşalı hayır­
   eğitim ve öğrenim yılında hizmet verecek merkez, sever ağabeyimiz Kemal Akça karşıladı. Merkezimiz
   Antalya'nın ikinci özel rehabilitasyon merkezi olma Avukat Kemal Akça Özel Rehabilitasyon Merkezi adı
   özelliğine sahip bulunuyor. Gazipaşa Kaymakamı  ile hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde 7 özürlü
   İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Cemburak    aileden oluşan bir dernek kurup yapacağımız bir
   Özgenç,  Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürü   protokol ile binayı sosyal hizmetlere devredeceğiz.
   Ramazan  Özen ve özürlü aileleri birlikte gezerek Belediye ve kaymakamlık olarak personel desteği
   inceledi. Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak   de yaparak Rehabilitasyon Merkezi'ni yaşatacağız."
   Özgenç, "Seçim döneminde ilçemiz özürlüleri için İlçede 200'e yakın özürlü olduğunu belirten
   bir rehabilitasyon merkezi sözü vermiştim verdiğim Özgenç, "Artık özürlülerimiz rehabilite edilecek bir
   sözü yerine getirmenin mutluluğu içindeyim" açıkla­ merkeze kavuştu. Bundan böyle kimse özürlüsünü
   masını yaptı.                    saklamayacak" dedi.


          Solaklı    Projesi   Ofun   Çehresini    Değiştirecek

   Of Belediye Başkanı Oktay Saral, ilçede altyapı gezinti yerleri, yelkenli gezi alanları, köprü bağlantısıy­
  probleminin olmadığını açıkladı. 2006 yılında yapıla­ la karşıdan karşıya rahat bir şekilde geçiş olacak."
  cak işleri ve temeli atılacak projeleri          Ofta yapılması gereken, olmazsa olmaz üç
  düzenlediği bir basın toplantısı ile açık­        projesinin bulunduğunu anlatan Saral bun­
  layan Başkan  Saral şöyle konuştu:             ları Solaklı Vadisi Peyzaj Projesi, Büyük Sahil
  "Mahallelerimizin  ulaşım  sıkıntısını            Projesi ve çöp sorununun çözülmesi olarak
  betonlama   ile çözdük.  Altyapı             sıraladı. 2006 yılında tüm projelerini
  sorunumuz yok. Şimdiki hedefimiz yeni           faaliyete geçirmeyi planladıklannı belirten
  projeleri uygulamaya koymak. Öncelikli           Saral, kardeş belediyeler sayesinde de
  hedefimiz. Solaklı Vadisi peyzaj proje­          ilçede tespit edilen yerlere, bu belediyelerin
  siyle O f u n çehresini değiştirmek. Bu projenin tahmi­ adını vermek şartı ile çocuk oyun ve oturma alanlan
  nen Türkiye'de bir benzeri yoktur. Vadi boyunca otur­ yapılacağını, bu konuda altı belediye ile anlaştıklarını
  ma yerleri, kafeler, yürüyüş parkurları, dinlenme ve da sözlerine ekledi.


        İkinci  Bahar   Tekstil  İneb 3İU   Belediyesi'ni    Fethetti

                             belediye binasını firmaya tahsis ettik."
   inebolu  Belediye Başkanı İdris Güleç, belediye
   binasını ve kendi makam odasını ilçeye yatınm Yatırım için ilçeye gelecek herkese kapılarının
                                           altını
                                 dek
                                   açık
                                      olduğunun
   yapan  İkinci Bahar Tekstil firmasına tahsis etti. sonuna her türlü kolaylığı göstermeye çizen Başkan
                             Güleç,
                                                 olduk-
                                               hazır
   Firmaya "İnebolu'ya yatınm yapın, size belediye lannı belirtti. Her şeyi devletten bekleme döneminin
   binasını bile veririm" diyen Başkan Güleç firmanın bittiğinin altını çizen Başkan Güleç sözlerini şöyle
   yatınm yapması üzerine bu sözünü tuttu. İnebolu tamamladı: "Yeter ki yatırım yapsınlar. İşsizliğin
   Belediyesi'nin eski binası 140 işçinin çalıştığı bir fab­ olduğu yerde her türlü tehlike var demektir. Tekstil
   rikaya dönüştü. Başkan İdris Güleç, ilçedeki göçü firmaları dışında, gemi yapmak için müracaatta
   engellemek ve istihdamı artırmak için çalıştıklarını bulunan firmalar var. Bu firmaların da sıkıntılarını
   belirterek şöyle konuşuyor: "Teşvik Yasası çıktıktan aşmak için her türlü çabayı harcıyoruz. İkinci Bahar
   sonra, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük Tekstil'in sahibi Kerim Aydoğan da Başkan İdris
   illerdeki yatırımcıları ilçeye davet ettik. Onlara Güleç'in sözü üzerine ikinci fabrikalannı Bursa'dan
   yatırım yapmalan halinde, gerekirse, makam odamı sonra İnebolu'ya kurduklarını açıkladı ve "Belediye
   bile tahsis etme vaadinde bulundum. Bunun üze­ binası, encümen kararı ile başkanın makam odası
   rine İkinci Bahar Tekstil yatınm için müracaat etti. dahil bize tahsis edildi. Çalışan sayısını 500 kişiye
   Biz de yatınmcıya verdiğimiz sözü tutmak için tüm çıkartmayı düşünüyoruz" diye konuştu.


                                                    /
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13