Page 7 - TBB
P. 7

belediyelerden    haberler                              ile bidikte minimalist anlayışla 3.60 metre boy, 1.5
    Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan Açık Hava
    Heykel Sempozyumu'nun açılışını yapan Belediye metre genişlik ve 2 metre eninde bir çalışmamız ola­
    Başkanı Hasan Sipahioğlu, sanatsal çalışmalann l­ cak" dedi.
                          i
    çeye yeni bir kimlik kazandıracağını söyledi. Mermer
    taşına ilk çiviyi çakan Sipahioğlu, bu yıl ikincisi
    yapılan sempozyumun ilçenin tanıtımına önemli
    katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Sipahioğlu,
    "Öyle şehirler var ki, fotoğrafını çekseniz üzerinde
                                          TA" •
    neresi olduğu yazmasa bile özgün değerlerinden o
    şehri tanırsınız. Bu da o kentin kimlikli bir kent •*v • --i- yj. ^
    olduğu anlamına gelir. Biz de bunu yapmaya çalışı­
    yoruz. Bu etkinlik de Alanya'nın kimlikli bir kent                    ^•4
    olma yolundaki ilerleyişine önemli bir katkı sağlaya­
    caktır" açıklamasını yaptı. Atatürk üniversitesi
    Heykel Bölümü Başkanı Mustafa Bulat, "Asistanım   • • • • • • • o. " ' I ?
                                   •

    Kayseri'nin   atık su  sorunu   tarihe

            karışacak                            4DJITDİ.


    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet   Giresun'da ü m belediyelerin ve köylerin ç ö p ü n ü n
                                    t
    Özhaseki, 2003'te faaliyete başlayan atık su arıtma ayrıştınlacağı modern bir tesis kurulacak. Tesisin
    tesisinin sorunsuz olarak çalıştığını, ancak  doğaya  hiçbir olumsuz etkisi bulunmayacağını
    önümüzdeki yıllarda ek tesis yapılması gerektiğini söyleyen Vali Şükrü Kocatepe, yörede uzun yıllardır
    belirtti. Özhaseki, tesisin çalışmalan ile ilgili olarak yaşanan çöp sorununun büyük boyutlara ulaştığını
    son dönemde  haksız eleştiriler yapılmaya baş­ belirtti. Giresun'a gelen yerli ve yabancı turistlerin
    landığını hatıdatarak, tesisin AB standartlannda şehir merkezine girerken sahil mevkiindeki ç ö p
    son teknoloji ile faaliyet gösterdiğini bildirdi. Tesise
    giren atık su ile tesisten çıkan suyu gazetecilere alanıyla karşılaştıklannı ve bu g ö r ü n t ü n ü n oldukça
    göstererek, yaptıklan işlemin kirli suyu temiz hale çirkin olduğunu vurgulayan Kocatepe, "Türkiye'de,
    getirmek olduğunu ifade eden Özhaseki, "Tesisimiz Giresun'dan başka çöple turisti karşılayan vitrine
    çıkış suyu kalitesi açısından AB standartlarına sahip il yoktur. Giresun'un vitrinindeki ç ö p ü n bir an
    uygun Türkiye'deki ilk tesistir. Tesisimizde arıtma önce kalıcı yöntemlerle ç ö z ü m e kavuşturulması
    çamurundan  gaz üretilmekte; bu gazdan elde  gerekmektedir" dedi. Çöp sorununun ç ö z ü m ü için
    edilen enerji yine tesis içinde kullanılmaktadır" valilik başkanlığında bir bidik oluşturulduğunu ve
    dedi. Tesisin 800 bin nüfusun ihtiyacına cevap alan tespiti çalışmaları yapıldığını ifade eden
    verebilecek şekilde planlandığını ancak nüfusun 1 Kocatepe, "Çöp sorununun giderilmesi için çalış­
    milyona yaklaştığını dile getiren Mehmet Özhaseki, malara başladık. Gerekli alan çalışmasını yaparak
    artan ihtiyaca cevap verebilmek için ek tesisler yap­ uygun yeri tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
    manın kaçınılmaz hale geleceğini kaydetti.
             Belediyeden    35 bin  Öğrenciye    Eğitim  Seti


                             ma yapan Belediye Meclis üyesi ve Başkan Vekili
    İsparta Belediyesi'nin eğitime yönelik yardım çalış­
    malan devam  ediyor. İsparta'da eğitim gören İkbal Özaltın, insana yapılan yatınmın ö n e m i n e
                             değindi. Özaltın, "Belediye olarak elimizden geldiği
    öğrenciler için hazıHanan eğitim setlerinin dağıtımı kadar insana yatınm yapmaya çalışıyoruz" açıkla­
    sona erdi. Son dağıtım töreni sırasında bir konuş­
                             masını yaptı.


   fi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12