Page 6 - TBB
P. 6

haberler

        Belediye     Kanunu'nda yürütmeyi           durdurma
                              Buna göre; Yüksek Mahkeme, belediyenin görev
   Belediye Kanunu'nda iki hükmün yürürlüğü dur­
   duruldu.                      ve sorumluluklannı düzenleyen 14. maddedeki
   Anayasa  Mahkemesi,  5393  sayılı Belediye  belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak
   Kanunu'nun, belediyenin görev           şartıyla okul öncesi eğitim kurumlan açabileceğine
  ve  sorumlulukları  arasında                    ilişkin hükmün yürürlüğünü
   sayılan okul öncesi  eğitim                    durdurdu.
   kurumlan   açabileceği  ve                     Anayasa Mahkemesi, ayrıca
   belediyenin kanunlarla başka                    yine   aynı   maddedeki
   bir kamu kurum ve kuruluşuna                   belediyenin kanunlarla başka
   verilmeyen mahalli müşterek                     bir kamu kurum ve kuruluşuna
   nitelikteki diğer görev ve                     verilmeyen mahalli müşterek
   hizmetleri yapacağı veya yap­                   nitelikteki diğer görev ve
   tıracağına ilişkin hükümlerin                    hizmetleri de yapacağı veya
   yürürlüğünü durdurdu.                        yaptıracağına ilişkin hükmün de
    Anayasa Mahkemesi  heyeti                    yürürlüğünün durdurulmasını
   22 Eylül'de yaptığı toplantıda,                 —i kararlaştırdı.
                              Anayasa Mahkemesi, her iki hükmün de yürür­
   Belediye Kanunu'nun 14. maddesindeki bir hükme
                             lüğünün durdurulmasına oyçokluğuyla karar verdi.
   yönelik Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ve
   CHP'nin Belediye Kanunu'nun bazı maddelerinin  Yüksek Mahkeme, diğer maddelere yönelik yürür­
                             lüğü durdurma istemlerini ise reddetti.
   iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı
                              Anayasa Mahkemesi, iptal davasını ise daha
   davayı birleştirerek oy çokluğuyla karar verdi.
                             sonra esastan karar bağlayacak.                 Kars'ta    kültür    festivali


                             Slovenya, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya halk
   Kars Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenle­
   nen Kars Kafkas Kültürleri Festivali renkli görün­ danslan topluluklan gösterilerini sundu. Ellerindeki
   tülere sahne oldu. Kars Belediye Başkanı Naif bayraklarla davul zurna eşliğinde Ani harabelerine
                             giden topluluklann danslan da büyük ilgi gördü.
   Alibeyoğlu, 2. Kafkas Kültüderi Festivali'nin Kars'ı
   ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir noktaya
   taşıdığını vurguladı.
   Karshlar, üç gün süren festivalde Sezen Aksu ve      1^
   Anadolu Ateşi'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin dans-
   çılannı ağıdadı. Festival, Anadolu Ateşi'nin gösteri­
   siyle başladı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen
   binlerce kişi, grubu Kars Kalesi'nde yanlız bırak­
   madı. Sezen Aksu da 'Kardelenler Projesi' kap­         \  . w
   samındaki  son konserini Kars'ta verdi. Kars              11
   Kalesi'ndeki konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi.
   Aksu'nun şarkılanna eşlik eden bazı hayranlarının
   ağladığı da görüldü. Festivalin son gününde ise
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11