Page 10 - TBB
P. 10

belediyelerden    haberler
                           iğe KoUektörlü   Çözüm.


                             yeryüzünün en büyük sodalı gölü olma özelliğine
   Avrupa  Birliği'ne tam üyelik koşullarından biri de
   yaşanılan çevrenin temiz tutulması. Van Belediyesi,  sahip Van Gölü kıyısında; 1 il, 6 ilçe ve 136 köyde
   3 Ekim'deki tam üyelik görüşmeleri başlamadan yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığını dile getiren
   önlemlerini aldı ve Van Gölü'nün kirlenmesine Başkan Yenigün, gölün kirienmesinde en büyük
   neden olan atıkların, bin 800 kollektör boru hattıyla etkenin, göl çevresindeki yerleşim birimlerinde
   durdurulması için çalışmalar başlatıldı. Belediye yaşayan bir milyon kişinin kanalizasyon atığının
   Başkanı Burhan Yenigün, Van Gölü çevresindeki göle aktarılması olduğunu sözlerine ekledi.
   yedeşim birimlerinin kanalizasyon atıklarının gölü
   hızla kirlettiğini belirterek, göldeki kirliliğin bin
   800'lük olarak tabir edilen kolektör boru hattı ile
   durdurulacağını söyledi. Yenigün, gölün 30 yıldır
   kirlenmesine neden olan kanalizasyon atıklannın
   önüne geçmek için bin 800 kollektör borusunu 3
   metre yerin altına döşediklerini söyledi. Yenigün,
   Van Kale Mahallesi'nden 30 yıldır kanalizasyon atık­
   larının göle dökülmesinin önüne geçmek için
   kollektör borularını 4 kilometre uzaklıkta bulunan
   İskele Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisine
   bağladıklarını da açıkladı. Nemrut Volkanı'nın patla­
   ması sonucu oluşan, dışan akışı bulunmayan ve


         artai  Belediyesinden Kulüplere ve Öğrencilere          Deste


                             sıkıntılar çekmektedirler. Yerel yönetimler olarak bu
   K artal Belediyesi, ilçe sınırlan içinde faaliyet
   gösteren  13 spor kulübüne spor malzemesi   soruna bir nebze çare olmak amacıyla amatör spor
                                                  Bu
                                        yardımında
                                   malzeme
                             kulüplerimize
                                             bulunduk.
   yardımında bulundu. Yardım kapsamında, kulüp­  yardımları bundan sonra da sürdüreceğiz" diye
   lerin her birine 18 adet forma, 22 eşofman, 25 çift
                             konuştu.
                                 Malzeme yardımı
   spor ayakkabısı, 10 adet antrenman topu, 25 tane de Başkan Arif Dağlar'a alan kulüplerin yetkilileri
                                          yardımlarından
                                                 dolayı
   spor çantası, 1 adet ilkyardım çantası, 1 adet 12'lik teşekkür ederek, gençliğin daha iyi yetişmesi için
   suluk verildi. Törende bir konuşma yapan Belediye ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini
   Başkanı Arif Dağlar, "Gençliğimizin kötü alışkanlık­ açıkladılar. Öte yandan, Kartal Belediyesi tarafından
   lardan kurtulması, boş vakitlerini iyi değerlendirme­ 2005-2006 öğretim yılında, ilçe genelinde ikamet
   si, sağlıklı ve zinde yetiştirilmeleri konusunda spor eden lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan
   kulüplerine büyük görevler düşmektedir. Amatör karşılıksız eğitim bursu dağıtıldığı açıklandı.
   spor kulüplerimiz bu görevlerini yaparken çeşitli Yardımın toplam tutan 1 milyon YTL'yi buluyor.
            Batman   Belediyesi'ne   Tam  Donanımlı   İki Araç


                             ana kolektörlerin temizlenmesinde kullanılacağını
   B a t m a n Belediyesi, yağışlı havalarda tıkanan
   kanalizasyonlara anında müdahale edebilmek için ifade eden Başkan Kalkan, özellikle yağışlı havalar­
   tam donanımlı iki araç aldı. İller Bankası kredisiyle da tıkanan kanalların açılmasında büyük katkı
                                           su
   alınan iki araç. Batman Su ve Kanalizasyon İşleri sağlayacağını söyledi. Kaçak tespit tespitine yönelik
                                         su
                                               aldıklannı
                                             aracı
                                      kaçak
                                    de
                             çalışmalar
                                  için
   (BASKİ) bünyesinde hizmet verecek. Araçlan bası­
   na tanıtan Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan,  belirten su Başkan Hüseyin Kalkan, alınan araçla
                             kaçak
                                  bölgelerinin
                                               edileceğini
                                        anında
                                            tespit
   araçlann İSO 9001 kalite belgesine sahip olduk- belirtti.
   lannı ifade etti. Alınan aracın sorunlu bölgeler ile
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15