Page 1 - TBB
P. 1

ILLER     VC    '    m          BELEDIYELER


         Is

                                               DERGISI
    ki
                                          Eylül - Ekim 2005, Sayı 697
                                   Yeni Bir Dönem  Başlıyor

                                   Belediye Kanununda  Yürütmeyi Durdurma

                                   Belediyelerden Haberler

                                   Eğitim Seminerleri
                                   Hizmet İçi Eğitim Seminerleri ve Soru-
                                   Cevap Hattı
            TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ         Fikri GÖKÇEER

                                   İdare Mahkemesi  Kararlarının Sonradan
                                   Bozulması Halinde Önceden  Yapılan
          T Ü R K I Y E B E L E D I Y E L E R B I R L I Ğ I
                                   Ödemelerin  İadesi
                T Ü Z Ü Ğ Ü
                                   Atilla İriATi
                 v e
             5355 SAYILI MAHALLÎ İDARE         Belediye Zabıta Yönetmeliği Artık Bir An
              BİRLİKLERİ KANUNU            Önce Hazırlanmalı ve Yürüdüğe  Konmalıdır
                                   E. KaK Fethi AYTAÇ

                                   Belediyelerde Stratejik Planlama
                                   Vali Dr. Mustafa TAMER
                                   Belediyelerde İş Değerieme ve Ücretleme
                 Eylül 2005             Nihat AYTÜRK
                 A Î S K A R A
                                   Belediye Kurulması, Birleşme ve  Katılmalar
                                   Mustafa DÖNMEZ

      TBB,  ülke  Düzeyinde   Birlik Oldu        Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Belediyeler vfe
                                   Kamu Mali İç Kontrolü
    9                               Rıza YILMAZ

                                   Doğal Gazı Beklerken
                                   Bernard CORNÜT
   1   2   3   4   5   6