Page 3 - TBB
P. 3

Belediyelerde yeni bütçe,
                                      muhasebe  sistemi ve
                                       bakanlık yardımları
                                        M. Cemal ÖZYARDIMCI

                                           17                  Reform Yasalarına VETO
                       3            Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve
                                       hakkında genel bir
                                        değerlendirme
                                        Mustafa DÖNMEZ
               3628 Sayılı mal bildiriminde bulunması
               rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele           20
                 kanununda öngörülen  suçlar
                      Atılla İNAN

                        6                 Pratik bilgiler

                                           27

                  öğrenmek  istedikleriniz

                       8
                                       Bilgi Edinme Hakkı ve
                                     belediyelerde  uygulanması
                                        Dr. Mustafa TAMER
                   Yerel yönetimlerde
                    özerkliğin amacı               33
                      Nuri TORTOP
                       13

                                          Tebliğler
                                           37

                                        Resmi Gazete


                  17 beldeye 17 çim saha'             44
                       15


                                     Belediye Başkanları albümü

                 Eğitim seminerleri sürüyor       bilgi değerlendirme formu

                       16                   51
   1   2   3   4   5   6   7   8