Page 2 - TBB
P. 2

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ
         sahibi
      Türkiye Belediyeler Birliği adına  Belediye Başkanı,Belediye Meclis Üyesi Kimlik
        Birlik Başkanı ve
     Adana Büyükşehir Belediye Başkanı     ve Rozetleri  ile Zabıta
        Aytaç DURAK          Kimlik  Kartları  dağıtım  yetkisi
                      Türkiye  Belediyeler  Birliği'ne  aittir...
       YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
        Genel Sekreter
                     w-çişleri Bakanlığı'nm   Ödemelerin; Ziraat Bankası (1262)
       Osman Nuri EYÖVGE
                    719.07.2001 tarih ve    Mithatpaşa Şubesi 7973515-5001
                   B.05.MAH.0.65.00.02(50-51)-01- numaralı hesaba yatırılması veya
         Yayın v e      80900 sayılı genelgesine göre elden teslim edilmesi rica olunur.
       DANIŞMA KURULU    Belediye Başkanı kimlik kartlarının
       Prof. Dr. Nuri TORTOP  hazırlanıp dağıtılması yetkisi ile NOT: Belediye başkanlarının ve
                   İçişleri Bakanlığı'nm 15.03.2004 belediye meclis üyelerinin mazbata
       Prof. Dr. Ruşen KELEŞ                 örnekleri, zabıta personelinin ise resmi
                   tarih ve
       Prof. Dr. Cevat GERAY                 yazı İle başvurarak, nüfus cüzdanlarının
        Cenfial İŞLEYİCİ ^  B.05.0.MAH.0.65.00.02/80381(50- arkalı önlü fotokopileri, son altı ay içinde
                   51)-04 sayılı genelgesi ile I^elediye çekilmiş birer adet fotoğrafları ile kimlik
                   Meclis Üyeleri'nin kullandıkları kartı bedeli olan meblağı yatırdıkları
      GENEL YAYIN YÖNETMENİ
                   kimlik kartlarının da hazırlanıp banka dekontunu da başvurularına
        Burcu ALPSOY 1   dağıtılması yetkisi Türkiye ekleyerek, Türkiye Belediyeler Birliği
                   Belediyeler Biriigi'ne verilmiştir. Aynı l^ithatpaşa Caddesi 45-2 Ankara adresine
                   şekilde Zabıta Kimlik Kartlarının ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
        YÖNETİM YERİ                    Tarafımızdan doldurulup, soğuk damga
                   dağıtım yetkisi de Biriigimize aittir.
      TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ              basılan kimlikler en kısa sürede adrese
     Mittıatpaşa Cad, No: 45/2 ANKARA Biriij ;imiz tarafından verilmekte postalanacaktır.
     Tel : (0312) 431 67 40-431 67 42 olan
         435 98 11                      Belediye Başkanı ve Belediye Meclis
     Fax: (0312) 432 38 33   Belediye Başkanı ve Belediye Üyesi rozeti almak isteyenlerin de aynı
     fylisafirtiane : Selanik Cad. No: 57           şekilde, rozet bedeli olan meblağı
     Tel : (0,312)425 00 03-425 00 31 Meclis Üyesi kimlik kartı bedeli yatırdıkları banka dekontunu ve
     tıttp://www.turkiyebelediyeleri,gov,tr  20.000.000 TL,
      e-posta:tbbd@ttnet,net,tr                adreslerini birliğimize iletmeleri halinde.
                    Belediye Başkanı ve Belediye Rozetler kargo ile adreslerine
      TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
        EĞİTİM PROJESİ    Meclis Üyesi Rozetleri ile oto ulaştırılacaktır.
                   çıkartmaların (stiker) bedeli
     Atımet Rasim Sk. No:27 ÇANKAYA
     Tel : (0312) 441 24 18  5.000.000 TL'dii .
     Fax : (0312) 440 0840
     Yayınlanmayan yazı geri verilmez.
          Konrad
         -Adenauer -
          Stlftung
       katkısıyla basılmıştır.
     Yazarların görüşleri kendilerine aittir.
     Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.           1 I • I ' •
                                   I ' ' ! !
       Yıllık Abone Bedeli
        110,000,000-TL

         BASKI
      ÜMİT OFSET MATBAACILIK
     Kazım Karobekir Cad . Murat Çarşısı
      41/1-2-9 İskitler / ANKARA
     Tel: (0312) 384 26 27 - 384 1 7 07
     Temmuz - Ağustos 2004 Sayı 690
   1   2   3   4   5   6   7