Page 1 - TBB
P. 1

T Ü R K İ Y E B E L E D İ Y E L E R  BİRLİĞİ
    Kamu yönetimi       yasasına

    Çankaya'dan      kısmı   veto
                     ve uluMivla


              "J™"*'"*™^
          ,^ma İlke "ili"*"" " , *^ı,m
    :w::.';:sir';rr.-"r---                            vetosu

          5iS?fs^e      —           adlı V.1
                              'ıklek.


     Yetki devrine              veM     Sezer Kamu Yönetimi Refonnu'nu iade etti: Merkezi yönetimin yetkilerinin " :.İ^B (
     kısıtlanması, Anayasa'da öngörülmeyen t>r yönetim mcxleline neden olabilir ^ J ^ ^ ^ ' ^
    C l MHl'HIIA^kAM AIXIKI Nr> getiren yaının hukukun genel ilkeleri VfUffWf^fSWf^^^^^ Öl ÜJİL
     Jti Seieı lUmu Yönetiminin Te ne. >nay>Mİ kuralUta se kamu malına «ımgiJliJİ r.
    rılnuu Hakkında Yata nın bazı madde- |crkfMİınİHW<> '
                   «m
    erini ycıkkıdon' fCTckfcuyk velo-                               r    r
          UMHURBAŞ­
          KANİ Ahma
        CNccdaSeztt.5215
        uıyılı Kckdıyc Kanunu'nu
        Nr ke/ djıha pmmıjmesı
        o n T[IMM>: luinm iajc
        eni. CumtMftıa^nlı^]
        B^LMlı McHkt-/i ixkn v^lan
    Sezer, büyükşehir kanununu,
    onayladip 'belediye yi iad<
       1 Ahmtt Necdet
     S«wt.  1 büyük (
     vt-nh^ı Buyüksrhır BcMtyat Ka
      lu onayla rkm.
      ıı.TBMM-ye k
   1   2   3   4   5   6