Page 3 - TBB
P. 3

MutCu pıtlar        İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ
            sahibi
        Türkiye Belediyeler Birliği adına
           Birlik Başkanı ve
        Adono Büyükşehir Belediye Başkanı
           Ayfaç DURAK
                        Türiçiye       'BeCediyeCer
          YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
           Genel Sekreter
                       birliği,        tümbdediye
           Kurntay ÖZBAL

            Yayın ve
          DANIŞMA KURULU   Saşl<^nCarmuztn,                mecCis
          Prof. Dr. Nuri TORTOP
          Prof. Dr. Ruşen KELEŞ i
                      üyeCerinin          ve belediye
          Prof. Dr. Cevat GERAY •
           Cemal İŞLEYİCİ ^

                            personeCinin
         GENEL YAYIN YÖNETMENİ
          ^ Burcu ALPSOY
                        yeni     yüım iQitCar,
           YÖNETİM YERİ
         TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
        tVlithatpaşa Cad, No: 45/2 ANKARA
        Tel : (0312)431 67 40-431 67 42  2004 senesinin sağCıl<^
          435 98 11 - 432 38 33
        Fax: (0312)432 38 33
        Misafirhane : Selanik Cad, No: 57
        Tel : (0,312)425 00 03-425 00 31  Baharı ve mutCuCu/(^

        iJÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
        mil EĞİTİM PROJESİ §ğ     getirmesini          diler.
        Afımet Rasim Sk, No:27 ÇANKAYA
        Tel : (0.312)441 24 18
        Fax: (0312)440 32 48
        Yayınlanmayan yazı geri verilmez.

         Konrad Adenauer - Vakfı
          katkısıyla basılmıştır.

        Yazarların görüşleri kendilerine aittir.
        Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.
          Yıllık Abone Bedeli
           110.000,000,-TL
                                          urklye

         ÜMİT OFSET MATBAACILIK
        Bûyüksonayi 1, Cad, 107/39 - 40 - 54          Belediyeler      Birliği
        Tel : (0312) 384 26 27
        Fax : (0312) 384 17 07
         Kasım - Aralık 2003 Sayı: 686
   1   2   3   4   5   6   7   8