Page 6 - TBB
P. 6

manşet


    seçilmişlerin, atanmışların önünde ve halkın sürekli olarak denetlediği ayrıca ayrılacak kaynağın deney^gı ve bilgi
   olduğunu kaydeden Kutan, "Ama makamlardır belediyeler. Bu kadar birikimine sahip bulunan İller Bankası eliyle
   Türkiye de yerel yönetimler, merkezi önemlidir belediyeler. Öyleyse bunun yönetilmesinin kaynak israhnın önlenmesi
   yönetimin vesayeti altındadır" dedi. adımını da süratle atmalıyız" dedi. açısından üzerinde durulması gereken bir
    Yerel Yönetimler Yasasmm yerelleşme, Belediyelere personel özgürlüğünün konu olduğunu ifade eden Bakan Akçan,
   sivilleşme ve demokratikleşme anlayışı ile verilmesi gerektiğini ifade eden Recep "Belediyelerle ilgili yasa değişikliğine
   çıkaniması gerektiğini belirten Kutan, "Parti  Tayyip Erdoğan, iktidara gelmeleri halinde, paralel olarak İller Bankası da
   temsilcileri ve bakanlar burada. Eğer yerinden yönetimin esas alınacağını belediyelere teknik hizmet sunumu
   samimi isek önümüzdeki hafta yasayı belirterek, sözlerini, "Merkezi vesayetin, yanında, belediyelere ihtiyaç duydukları
   getirelim ve çıkaralım" diye konuştu. belediyeler üzerinden kalkması lazım. finansmanı sağlamak amacıyla çağdaş
    Evrensel standartlara uygun Yerinden yönetime geçmek zorundayız" yatırım bankacılığı fonksiyonuna
   düzenlemeler yapılmadığı sürece Türkiye'nin diye tamamladı. kavuşturulması için yasal düzenleme
   AB" ye girmesinin "hayal olduğunu"              çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.
   söyleyen Kutan, siyasi parülere çağrıda BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI
   bulunarak. Yerel Yönetimler Yasası'nın ABDÜLKADİR AKÇAN:       İÇİŞLERİ BAKANI
   standartlara uygun şekilde çıkarılması              RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN:
   teklifinde bulundu. Kutan, bu doğrultuda
   yapılacak her türlü çalışmaya destek      "AFET
   vereceklerini sözlerine ekledi.
                             KANUNU
                                            "YETKİLERİMİ
      AKP GENEL BAŞKANI              YAMALI
     RECEP TAYYİP ERDOĞAN:            BOHÇA"            DEVREDİYORUM"

             "BU
            TASARI,     Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdulkadir
           AB SÜRECİNDE  Akçan, Avrupa Birliği Sürecinde Yerel İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen,
                   Yönetimler Zirvesi'nin açılışında yaptığı Türk Belediyeler Birliği tarahndan
             BİZİ
                   konuşmaya Gümrük Birliği anlaşmasından düzenlenen Avrupa Birliği Sürecinde Yerel
             YAYA     günümüze geçirdiği evreleri özetleyerek Yönetimler Zirvesi'nin açılışında yaptiğı
             BİRAKİR"   başladı. Gümrük Birliği anlaşmasına uygun konuşmada, belediyelerin sorunlarının iyi
                   olarak İhale Kanununun yürürlüğe saptanması gerektiğini söyledi.
    Adalet ve Kalkınma Partisi Genel konulduğu anımsatan Bakan Akçan, böylece Kendisinin yargının üstünde olmadığını
   Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zirvede yasanın Avrupa Birliği mevzuatına uygun ifade eden Bakan Yücelen, konuşmacıların
   yaptığı konuşmada, yerel yönetimlere ilişkin hale getirildiğini söyledi. eleştirilerine karşılık olarak, "Görevim
   tasarının yasalaşması halinde, belediyelerin Bakan Akçan, İmar Kanununda da süresince yaptığım uygulama, yargının
   geçmişi arayacağını öne sürdü. Hazırlanan revizyon öngören yasa taslağının tutukladığı belediye başkanını görevden
   yasa tasarısına, Yerel Yönetimler Yasa tamamlandığını ve Bakanlar Kuruluna almak, yargının serbest bıraktığı belediye
   Tasarısı olarak bakıldığında belediyelere ne sunulma aşamasında olduğunu bildirdi. başkanını göreve getirmektir" dedi.
   kazandıracağına cevap aradığını belirten Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdulkadir "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
   Erdoğan, tasarının belediyeleri değil, il özel  Akçan konuşmasında belediyelerin dere Aytaç Durak biraz önce yetkilerimi
   idarelerini güçlendirdiğini savundu. yatağında bina yapma izni verebildiklerine devretmediğimden bahsetti" diyen İçişleri
   Erdoğan. "Bu tasarı, AB sürecinde bizi işaret ederken, İmar Kanununda yapılacak Bakanı Yücelen şunları söyledi: "Önce
   yaya bırakır" dedi. Hükümetin belediyeleri, değişiklikle çok başlılığın ortadan ben sorunu ortaya koydum. Hakikaten
   "iktidar ve muhalefet diye ayırdığını ve kaldırılacağını, imar planı yapılırken sağlıklı gördüm ki, sorunların çözümü hâlâ
   yanlı davrandığını" ileri süren Erdoğan, çevre, doğal-kültürel değerlere duyarlı, Ankara'da aranmaktadır. En küçük
   son 6 ay içinde 66 il gezdiğini, belediyelerde,  afetlerin zararlarını en aza indirecek şekilde bürokratik işlem dahi Ankara 'da
   "çağdaşlık alameti" göremediğini söyledi. bir yapılaşmaya gidileceğini söyledi. planlanıp onaylanmakta, rutin
     Belediyelerin önemli bir bölümünün Bakan Akçan, taslakla mücavir alan sayılabilecek pek çok formalite Ankara 'da
   personeline maaş ödeyemediğini, yatırım uygulamasına son verildiğini, cezaların tamamlanmaktadır. Ama, bu sadece
   yapamadığını anlatan Erdoğan, bunun İller ağırlaştirildığını ve sorunların yerinde bugün 57'nci Hükümeti oluşturan siyası
   Bankasından belediyelere gelen payın düşük çözümüne imkan verildiğini bildirdi. partilerin bir kabahati değildir. Bu
   olmasından kaynaklandığını savundu. Afet Kanununun yamalı bohça olduğunu sistemin bu hâle gelmesinde eğer bir
     Bu şartlarda, Türkiye'yi "AB kapısından söyleyen Bakan Akçan, Afet Kanununda kabahat, bir sorumlu aranıyorsa, bunu
   dahi almayacaklarını" ifade eden Erdoğan, önemli değişiklikler yapacak bir başka yasa hepimizin birbirimizde araması lâzım,
    DSP, MHP, ANAP bizim düşmanımız taslağı hazırlandığını da belirtirken, bu hepimizin ortakça bunu üstlenmesi
   değildir. Hepsi kardeşimiz, canımız, taslakla da afete dayanıklı yapılaşmanın lâzım."
   ciğerimizdir. Ayrımcı davranmamak sağlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Yerel yönetimlerin hizmet tarzında
   gerekir belediyelere karşı" diye konuştu. Akçan. "Yeni bir afet kararnamesi önemli bir inisiyatif ve kapasiteye sahip
     Belediyeciliğin küçük görülmemesi çıkarmama kararındayım. Yani devletin olmaları için bir yandan yasal altyapıyı
   gerektiğine de değinen Erdoğan, "Fransa 'da  doğal sigorta görevi sınırlandırılarak, oluşturma çabalarını sürdürdüklerini, öte
   Jacques Chirac belediyecilikten geldi. sadece sigortalamanın mümkün olmadığı yandan da bakanlık yetkilerinin bir . _^
   Portekiz'de devlet başkanı belediyecilikten alanlarla sınırlandırılacak" dedi. bölümünü mahalline devredecek projelerini ^
   geldi. Tırnaklarıyla eşe eşe geldi. Büyük belediyeler dışında kalan ve geliştirdiklerini açıklayan Bakan Rüştü c
   Belediyeciliği böyle küçük görmeyin çoğunluğu oluşturan belediyelerin mali Kazım Yücelen, "Bir kere şunu bilmenizi £
   Demokrasinin halka en yakın olduğu, yetersizlikleri yanında teknik eleman istiyorum ve şahit olmanızı istiyorum: 9
   halkıyla bütünleşmenin en yakın olduğu yetersizliği nedeniyle merkezi yönetimden Ben, verdiğim talimat gereği, mevzuat 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11