Page 4 - TBB
P. 4

anşeı:                AVRUPA    BİRLİĞİ   SÜRECİNDE

                        2.YEREL   YÖNETİMLER     ZİRVESİ

                    m,-..     M.              CO!
                     İLER
                         1.'
                            -IHAZIRAI^OOZ

                                        •'M
     üm.pa     Jjidiği      f^ümrJrıM
   Yerel         Yönetimler                   Zirvesi
                   " ürk Belediyeler Birligi'nin düzenlediği Türk Belediyeler Birligi'nin düzenlediği
                   Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler
                  TZirvesi'nin ikincisi 13-15 Haziran tarihleri Zirvesi'nin açılışı, Birlik Başkanı ve Adana
                 arasmda Ankara'da yapıldı. Zirveye bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak
                 parti genel başkanları, bürokratlar, tarafından yapıldı.
                 akademisyenler, yerel yönetim uzmanları ve Başkan Durak Avrupa Biriigine aday ülkeler
                 çok sayıda belediye başkanı katıldı. arasında bulunan Türkiye'nin Avrupa Biriigine
                  İlk gün yapılan açılış konuşmalarından uyum sürecinde, yerel yönetimler konusunda
                 sonra oturumlara geçildi. İki gün süren zirve hiç bir şey yapmadığını bunun geçen yıl aday
                 boyunca. Avrupa Birliğine katilim sürecindeki 13 aday ülkenin temsilcilerinin katildığı bir
                 Türk belediyelerinin sorunlarını irdeleyen, toplantının sonuç bildirgesinde de kayıüara
                 çözüm önerileri üretilen dört ayrı oturum geçtiğini söyledi.
                 gerçekleştirildi. İlk gün yapılan birinci oturumda  Bugünkü hükümetin yapısı itibarıyla üç
                 "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Yerel kanadı olduğunu dile getiren Aytaç Durak, bu
     Türk Belediyeler    Yönetimler", Riskler ve Fırsatlar (Avrupa partilerin hükümete verdikleri bakanların
     Birliği tarafından    Yerel Yönetimler Özerklik Şartı", Kentsel Şart yetkilerini artirabilmek ve rahat çalışmak için
                 ve Yerel Gündem 21. "Hizmette Yerellik yasal düzenlemelere gittiklerini söyledi. Durak,
     bu yıl ikincisi     (Subsidiarty) İlkesi", "Sınır Ötesi İşbirliği" "Bu hükümet içindeki ayrı partilere mensup
     düzenlenen       ve "Güneydoğu Avrupa Paktı Anlaşması" 10-12 sayın bakan da hiç gitmeyeceklermiş
                 konuları işlendi.        gibi, orada ilelebet kalacaklarmış gibi yeni
     Avrupa  Birliği      İfcinci gün yapılan birinci oturumun konusu yetkileri, kadroları ve büyümeyi
     Sürecinde  Yerel    ise "Yerel Yönetimler İmar ve Afet Yönetimi" hedeflemektedirler. Tabii bu hedefe
                 idi.
                  İkinci gün
                      yapılan
     Yönetimler       Bankası ve Belediyeler ikinci oturumda ise "İller ulaşabilmenin mihenk noktası, onların bu
                                     çalıştığı
                             tartışma
                          İşbirliği"
                                        bürokrasi
                                  beraber
                                            kademelerinin
     Zirvesi 13-15      konusu edildi.          siyasi yelpazedeki ayrıcalıktan istifade ederek
                  Zirve, ikinci gün yapılan ve siyasi parti yetkilerin Ankara 'ya çekilmesinde bir
     Haziran 2002      temsilcilerinin katildığı Genel Değerlendirme" numaralı rolü oynamalarıdır.
     tarihleri arasında   ile sona erdi. Zirve sonunda, katılımcıların Yani her işin başında, bizimle Ankara
                 görüşlerini yansıtan ve belediyelerin çözümler arasındaki mesafenin açılmasında,
     Ankara'da geniş     isteyen bir sonuç bildirgesi yayınlandı. belediyelerimizin Avrupa entegrasyonunda
     bir katılımla      Türk Belediyeler Birliği tarafından 2. kez Kopenhag kriterlerine ters düşecek şekilde
                 düzenlenen "Avrupa Birliği Sürecinde Yerel son yıllarda alınan kararlarda yetkilerinin
     gerçekleştirildi    Yönetimler Zirvesi" kitap haline getirilerek Ankara'ya çekilmesinde siyasilerden fazla
                 dağıtilacaktir.          bürokratların rolünün bulunması
                  Açılış konuşmaları, konuşma sırasına göre bulunmaktadır" diye konuştu.
                 özetle şöyle:            Belediye başkanlannın ismen halk tarafından
                                  ek dereceli olarak seçildiğini hatiriatan Başkan
                         TÜRK BELEDİYELER Aytaç Durak. Halkla yüz yüze, göz göze olan
                          BİRLİĞİ BAŞKANİ belediye başkanlarının denetimi her gün halk
                          AYTAÇ'DURAK;   tarafından yapılmaktadır. Onlara güvenmenin,
                                  yetki vermenin ne sıkıntısı olabilir? sorusunu (D
                                                   lA-
                          "BELEDİYELERİ  sordu.              ı_
                                                   İD
                                    Konuşmasında bürokratik engellere, yerel  E
                           BUYURUN
                                  yetkilerin kısıtianma.sına. yetki karmaşasına ve
                         SİZ İDARE EDİN"  çok başlılığa da değinen Aytaç Durak. "Sayın 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9