Page 3 - TBB
P. 3

Eğitim Faaliyetleri Haziran'da          da  sürdü


                       " ürk Belediyeler Birliği'nin Konrad Seminere konuşmacı olarak kaülanlardan
                       Adenauer Vakfı işbirliği ile yürüttüğü Emekli Vali Orhan Pirler "Dünyada
                      T eğitim projesi kapsamında düzenlenen Belediye Çeşitleri" ve "Yerel Yönetimler
                     seminerleri Haziran ayında da tüm hızıyla Yasa Tasarısı" hakkında; Emekli Vali Ahmet
                     devam etti. Belediye personelinin daha Başsoy ise "Belediyelerde Alım, Satım,
                     çağdaş, daha verimli çalışması, yeni yasalara  Kira İhale Uygulamaları" ve "Belediyelerde
         İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ  ve uyum sağlaması amacıyla düzenlenen Emanet Usulü" konularında dinleyicilere
            sahibi      seminerler, yoğun katılım nedeniyle de bilgi verdiler.
         Türk Belediyeler Birliği adına amacına ulaştığını belgeledi. ODTÜ Öğretim Görevlisi Cemal İşleyici
           Birlik Başkanı ve  Haziran ayındaki seminerler; de "İmar Kanunu Uygulamaları ve
                                      Mevzuat Değişikliği" ile "Kaçak
        Adono Büyükşehir Belediye Başkanı Çorum Semineri
                                      Yapılaşmanın
                                           Önlenmesi
                                                Para
          I Ayfoç DURAK     Çorum Belediye Başkanlığının isteği Cezaları": Emekli Sayıştay ve Uzmanı Avukat
                     üzerine 11-12 Haziran tarihleri arasında Atilla İnan "Sayıştay Vizesi ve
                     Çorum'da 182 kişinin dinleyici olarak
          YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                   Saymanlıkların Tahakkuk Memurlarının
                     katıldığı bir seminer düzenlendi.
           Genel Sekreter                    ve Belediye Başkanlarının Mali
                      Belediye Başkanı Prof. Ur. Arif
           Kuntay ÖZBAL    Ersoy'un konuşması ile başlayan   Sorumluluğu" ile "Belediye
                     seminere konuşmacı olarak      ' 0  Memurlarının Yükselme
            YAYIN VE  I   katılanlardan Sayıştay Üyesi       foai/ar/" konularını işlediler.
          DANIŞMA KURULU   Abdurrahman Acar, "Belediye        Yuvarlal< Masa Toplantıları
          Prof. Dr. Nuri TORTOP  Gelirleri, Belediye Vergi       Türk Belediyeler Birliği'nin
          Prof, Dr. Ruşen KELEŞ  Cezaları, Zamanaşımı ve fitteı    eğitim faaliyetlerinin bir başka
          Prof. Dr. Cevat GERAY Belediye Mallarmm Haczi" ile     aşaması olan yuvarlak masa
           Fethi AYTAÇ    "Belediye Başkanlarının,        toplantıları da sürüyor.
          Belma ÜSTÜNIŞIK   Belediye Muhasiplerinin ve        Türk Belediyeler Birliği ile
                     Tahakkuk Memurlarının          Konrad Adenauer Vakfı'nın
           Atilla İNAN
                     Sorumlulukları" konularını ^     müştereken yürüttüğü Eğitim
           Cemal İŞLEYİCİ
                     işledi.                 Projesi çerçevesinde 19 Nisan 2002
          Teoman ÜNÜSAN
                      Bir başka konuşmacı Emekli Vali Fethi tarihinde Hilton Otel'de, 'Belediye
           Orhan PİRLER
                     Aytaç ise "Belediyeler ve Bakanlık İlişkileri" Zabıta Yönetmeliği" konusunda bir
                     ile "Belediyeler ve İdari Vesayet" yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
         GENEL YAYIN YÖNETMENİ  konularında bilgi aktardı.    Toplantıyı, Emekli Vali Orhan Pirler
                      İller İdaresi Emekli Genel Müdürü Fikri yönetti.
          i Hasan KULAÇ
                     Gökçeer'in konuları ise "Belediyelerde Toplantıda belediye zabıtalarının görevde
                     Halkla İlişkiler" ve "İller Bankası Belediye karşılaştıkları sorunlar, istekler ve temenniler
           YÖNETİM YERİ
                     İlişkileri" idi. Seminer soru cevap faslı ile doğrultusunda yeniden "Belediye
         TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ  sona erdi.            Zabıta Görev, Yetki ve Personel
        Mithatpoşa Cad. No: 45/2 ANKARA                Yönetmeliği" hazırlanarak İçişleri
        Tel : 0.312.431 67 40-431 67 42 Bursa Semineri        Bakanlığına sunulacaktır.
          435 98 11 - 432 38 33 Bursa Büyükşehir          Toplantıda yapılan konuşmalar
        Fox : 0.312.432 38 33 Belediyesi'nin talebi üzerine,     kitap halinde yayınlanmıştır.
        Misafirhane: Selanik Cad. No:57 belediye amir ve memurlarının  İlgilenenler, Türk Belediyeler
        Tel : 0.312.4250003-425 00 31 | katıldığı bir hizmet içi eğitim Birliği, Mithatpaşa Caddesi 45/2
                     semineri verildi.
                                          Ankara adresinden veya 0312-
         TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ  Emekli Vali Fethi Aytaç "Belediye  431 67 40 numaralı telefondan
           EĞİTİM PROJESİ   Organlannm Yetkileri ve Belediye     istekte bulunabilirler.
        Atımet Resim Sk, No:27 ÇANKAYA Başkanı ile ilişkileri" ve "Belediye
        Tel : 0 312.441 24 18 Fax: 440 32 48 Başkanlarının Memurları  Geçüğimiz dönemde
                     Görevden Uzaklaştırmaları ve    düzenlenen ikinci yuvarlak masa,
       Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.  Hakkında Soruşturma Yapmaları toplantısı, 14 Mayıs 2002 tarihinde, yine
                     konularını anlattı.       Ankara'da "Norm Kadro Sistemimim
         Konrad Adenauer -Vakfı Emekli Vali Ahmet Başsoy'un konuları Belirlenmesi" konusunda yapıldı.
          katkısıyla basılmıştır.
                     ise "Yeniİhale Kanunu" "Belediyelerde Toplantıya Maliye Bakanlığı, Devlet
        Yazarların görüşleri kendilerine aittir.  Kamulaştırma tşleri" idi. Personel Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı
        Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz. 166 kişinin katıldığı seminerde, ODTÜ temsilcileri ile ilgili diğer kurum ve
                     Öğretim Görevlisi Cemal İşleyici de "İmar kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler
          Yıllık Abone Bedeli: Hukuku" ve "Yapı İzni, Para Cezaları ve ve belediye temsilcileri katıldı.
           110 000.000,-TL  Denetim" konularını anlattı.   Emekli Vali Fethi Aytaç'ın yönettiği
                                      toplantıda norm kadro konusunda bir çok
            BASKI          Kırl<lareli Semineri   fikir ileri sürüldü ve konuşmalar kitap haline
                      24-25 Haziran'da Kırklareli Valiliği'nin
          Ümit Ofset Maatbacılık                 getirildi.
        Büyük Sanayi 1. Cad. 107/39-40-54 talebi üzerine, Kırklareli'de hizmet içi eğitim
          Tel: 0.312.384 26 27 semineri düzenlendi. Kırklareli Valisi Ali NOT: Türk Belediyeler Birliği Seminerleri
           Fax: 384 17 07  Serindağ'ın konuşması ile başlayan seminere Ücretsizdir. Seminer talepleriniz için, 0312431
                     il, ilçe ve belde belediye başkanları ile 67 40 ve 0312441 24 18 numaralı telefonlara
                     belediyelerin amir ve memurları katıldı. başvurabilirsiniz.
          Haziran 2002 SAYI: 679
   1   2   3   4   5   6   7   8