Page 7 - TBB
P. 7

Türk Belediyeler  Birliği Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı  24 Mart  2ÜG1
     tarihinde Denizli'de yapılmıştır

       Toplantı sonunda  yayınlanan  Basın Bülteni aşağıdadır:
           BELEDİYELERE        DARBE    USTUNE     DARBE


     1]  Yetki ve mali kaynakları yok edilmeye  çalışılan belediyelere  "Elektrik
        Piyasası  Kanunu"  ile yeni bir darbe daha vuruldu. Bu kanunla  elektrik
        satış tarifeleri üzerinden  belediyelere  aktarılan  payların sıfıra kadar
        indirilmesi yetkisi bakanlar  kuruluna  verilmiştir  Bu kanun  uygulandığı
        takdirde  Denizli Belediyesi ayarındaki  belediyelerin  kaybı otomatikman
        75G  milyar  lira olacaktır  Belediyelerden   hiçbir  görüş  alınmadan
        çıkartılan bu  kanun,  derhal  iptal edilmelidir.  Kanun  uygulamaya
        geçilirse  Anadoludaki   yüzlerce   belediye  içme   suyu  kuyularını
        çalıştıramayacak  halk susuz  kalacaktır.

           BELEDİYELERE      BİR  DARBE    DE  HÜKÜMETTEN


     2)  Hükümetin   ivedilikle çıkaracağı  kanunlar  arasında  "Hayvan   Hakları
        Kanunu"   var.  50  milyon  insanı  doğrudan  ilgilendiren "Belediyeler
        Kanunu"  YOK...!

     3]  Belediyelerin   paylarından   Afet   Fonuna   kaynak   aktarmaktan
        vazgeçilmelidir.  Bu kaynak  devlet bütçesinden  karşılanmalıdır      126   İLLER VE BELEDİYELER  MART  2ÜÜ1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12