Page 6 - TBB
P. 6

ÜYELİK  FORMU

     TC.                                 /  /200
            İLİ
             Belediye Başkanlığı
     Hesap İşleri
     No.
                 İLLER BANKASİ  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNE
                                 ANKARA


       Türk Belediyeler Birliği'nin çıkarmış olduğu İLLER ve BELEDİYELER dergisinin 2001 yılı
     dergi abone bedeli 110.000.000 liranın hisselerimizden tutulmak suretiyle Derneğin TC. Ziraat
     Bankası Mithatpaşa Şubesi 151517 numaralı hesabına aktarılmasını arz ederim.
                                      Belediye Başkanı
                                      Adı ve Soyadı


     TC.                                    7200
            ILI
             Belediye Başkanlığı
     Hesap İşleri
     No.


                  Türk Belediyeler Birliği Başkanlığına
                  Yenişehir - Mithatpaşa Cad. 45/2-4
                               ANKARA


     2001 yılı İller ve Belediyeler dergi abone bedelinin hesabınıza ödenmesi hususu İller Bankasına
     yazılmıştır. Bilgi alınmasını rica ederim.


                                      Belediye Başkanı
                                      Adı ve Soyadı


                1
               Abone      Toplam
        Yıl     Adet TL      TL
        2001    110.000.000   110.000.000                         MART 2001   İLLER VE BELEDİYELER    125;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11