Page 5 - TBB
P. 5

ÜYELİK   FORMU     İL                          T.C.
                   BELEDİYE    ENCÜMENİ

                    ENCÜMEN     KARARI
       KARAR   NO
       KARAR  TARİHİ:       Belediye Encümeni,  Encümen  Başkanı              'ın başkanlığında
                     tarihinde            iştirakleri ile toplandı.

       Türkiyede ve dünyada belediyeciliğin ilerlemesini izlemek, yurdumuzda belediyecilik ve
     şehircilik bilincinin gelişmesini sağlamak üzere 1945 yılında Kamu yararına bir dernek olarak
     kurulan ve belediyecilik ile ilgili gelişmeleri öğrenmek, belediyemiz personelinin ve tüm
     birimlerimizin gereksinim duyduğu mevzuatla ilgili gelişmeleri anında haber almak, belediyemiz
     hizmetlerine yansıtmak ve kendilerini yetiştirmek bakımından büyük faydalar sağlayan Türk
     Belediyeler Birliğinin Aylık İlim ve Meslek Dergisi (İller ve Belediyeler) dergisine Belediyemizin
     2001 yılında    adet abone olması görüşüldü, kabul edildi ve Türk Belediyeler Birliğine
     dergi abone borcumuz tutarı 110.000.000 TL.'nin Türk Belediyeler Birliğinin T.C. Ziraat
     Bankası Ankara  Mithatpaşa Şubesi 151517  nolu hesabına hisselerimizden kesilerek
     yatırılmasına karar verildi.


        BAŞKAN  V.       UYE          UYE          UYE

          imza         İmza          İmza          İmza

                       ASLININ AYNIDIR

                         ./.  7200
                        İmza-Mühür


      124  İLLER VE BELEDİYELER   MART  2001
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10