Page 5 - TBB
P. 5

ît.
                                '1


                                               4*
        Ankara ^da
             ol AL         i i i d j d      LUD-d                  %  t eni Yasa Tasarıları ve Belediyelerimiz  Raif Oktay'ın yanında belediye başkanları,
                   ^ ^ T ü r k Belediyeler Birliği ve Konrad akademisyenler ve ilgili oda başkanları katıldı.
                   I Adenauer Vakfı arasındaki Eğitim Toplantıda söz alan konuşmacılar, 1960
                  Programı çerçevesinde düzenlenen "Yeni yılından sonra vaz olunan kanunlarla ve
                  Yasalar ve Belediyelerimiz" konulu Yuvarlak  özellikle vaz olunan Hazine Arazilerinin Satışı,
                  Masa Toplantısı 12 Kasım 2001 tarihinde Yapı Denetimi, Teknoloji Bölgeleri, Fonların
                  Ankara'da yapıldı.
                                    kaldırılması kanunlarının belediyelerin
                   Oturum başkanlığını Prof. Dr. Cevat Geray'ın
                                    yetkilerini kaldırdığı veya kısıtladığı, mali alanda
                  yaptığı toplantıya, Denizli Belediye Başkanı ve
     Oturum  başkanlığını   Türk Belediyeler Birliği (TBB) Yönetim Kurulu gelirlerini azalttığını vurguladılar.
     Prof. Dr. Cevat     Başkan Yardımcısı A l i Aygören, Nevşehir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20-25 kadar
                  Belediye Başkanı ve Türk Belediyeler Birliği belediye başkanlığından gelen milletvekilinin
     Geray'ın yaptığı     Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Demir, Milli bu durumlara kayıtsız kaldığını vurguladılar.
     toplantıya, Ali      Emlak Genel Müdürü Halit Demir, TAV Genel  Yerel Yönetimlerin demokrasinin temel taşları
     Aygören, Yalçın      Müdürü Feridun Duyguluer, TBB Danışma ve hizmet birimleri olması nedeniyle idari, mali
                  Kurulu Üyesi Orhan Pirler, TBB Genel ve siyasi yönlerden kuvvetlendirilmesi
     Demir, Halit Demir,   Sekreteri Kuntay Özbal ve Eğitim Koordinatörü gerektiğini temenni ettiler.
     Feridun Duyguluer,
     Orhan  Pirler, Kuntay
     Özbal ve Raif
     Oktay'ın yanında
     belediye başkanları,
     akademisyenler
     ve ilgili oda
     başkanları katıldı.                              1

                                   İÜ   a


   532
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10