Page 4 - TBB
P. 4

manşet                                    Türk Belediyeler Birliği, tasarının
                                    belediyeleri lehine çıkması için
                                       çalışmalarını sürdürüyor.
                                f       Komisyona tasarı ile ilgili
                                    görüşlerini aktaran büyükşehir
                                    belediye başkanlarından sonra
                                      sırada diğer il, ilçe ve belde
                            1           belediye başkanları var.

     Yasamız             için      kenetlendik'


                  T " komisyonlarında Millet Meclisi alt olan Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Gökçek,
                                              Melih
                     ürkiye
                       Büyük
                                     Büyükşehir
                                                Ahmet
                                          Belediye
                                   İzmir
                          görüşülmekte
                                               Belediye
                               nın
                                       Gaziantep Büyükşehir
                                   Başkanı
                    alması
                  şeklini Mahalli İdareler Yasa Tasarısı lehine son Piriştina, Celal Doğan, Bursa Büyükşehir
                        belediyelerimizin
                       ve
                  düzenlemeler yapılması konusunda Türk Belediye Başkanı Erdoğan Biienser, Antalya
                  Belediyeler Birligi'nin çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbui
                   Türk Belediyeler Birliği Yönetim ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
                  Kurulu'nun 31 Ekim 2001 tarihinde alt Mahmut Uykusuz iştirak etti,
                  komisyona öneriler bildirmesinden sonra, 20 Büyükşehir belediye başkanları, Türk
                  Kasım 2001 tarihinde de sekiz büyükşehir Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu'nun
                  belediye başkanı Türk Belediyeler Birligi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu
                  daveti üzerine birlik merkezinde toplandı. teklif konusunda görüş alış verişinde bulundu.
                  Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlar, belediyelerin lehine olacak
                  Başkanı ve Türk Belediyeler Birliği Yönetim düzenlemeler getirecek bazı maddeleri tasarıya
                  Kurulu Başkanı Aytaç Durak. .Ankara ekledikten sonra görüşlerini, 21 Kasım
                                   200rde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
                                   Ali Müfit G ü r t u n a ve Eskişehir Büyükşehir
                                   Belediye Başkanı Prof,Dr, Yılmaz
                                   Büyükerşen'in yukarıdaki heyete katilimi ile
                                   TBMM İçişleri Alt Komisyonu üyelerine
                                   bildirdiler.
                                    Önerilerin büyük bölümü komisyon üyeleri
                                   tarafından benimsendi. Bu konularda gerekli
                                   düzeltmelerin yapılacağı belirtildi. tarafından,
                                       İçişleri
                                    TBMM
                                          Alt Komisyonu
                      t             bazı komisyona davet edilerek başkanlarının
                                       ve belde
                                           belediye
                                     il, ilçe
                                              görüşlerinin
                                   da
                                   alınacağı
                                       açıklandı.
                                    Türk Belediyeler Birliği, büyük önem
                                   verdiği Mahalli İdareler Yasa Tasarısı ile ilgili c
                                   çalışmaları yakından takip ederek, tasarının, E
                                   belediyelerimizin lehine yasalaşması
                                   konusunda her türlü gayreti sarf etmektedir. 531
   1   2   3   4   5   6   7   8   9