Page 3 - TBB
P. 3

Büyükşehir belediyeleri

                              iptal olsun...
       İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ
          sahibi
       Türk Belediyeler Birliği adına  Seçimler g ü n d e m e gelmeden, siyasi partiler ve seçim yasası acilen
         Birlik Başkanı ve    değiştirilmelidir. Milletvekilleri, genel b a ş k a n l a r m m değil, milletin vekili
      Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmalıdır.
         Aytaç DURAK       İstanbul hariç b ü y ü k ş e h i r uygulaması diğer illerde iptal edilmelidir.
                     İstanbul'da ise alan genişletilerek ilin tamamı büyükşehir kapsamına alınmalıdır.
        YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ    Ancak diğer büyükşehirlerde karmaşa ve israftan başka hiç bir yaran olmayan
         Genel Sekreter     bu uygulamaya son verilmelidir. İstanbul dışındaki diğer b ü t ü n b ü y ü k ş e h i r
         Kuntay ÖZBAL      belediye başkanlarının g ö r ü ş ü de bu doğrultudadır.
                      Belediyelerde halk ç o ğ u n l u ğ u n u temsil etmeyen yüzde 19-20'lerle sürpriz
          YAYIN VE
         DANIŞMA KURULU     başkan seçimine neden olan bu sistem değiştirilmeli ve 2 turlu seçim sistemi
                     getirilmelidir.
        Prof. Dr. Nuri TORTOP
        Prof. Dr, Ruşen KELEŞ  I  Ankara küçülmeli diyoruz. Yetkilerini her geçen g ü n artıran Ankara
        Prof. Dr, Cevat GERAY  büyüdükçe Türkiye küçülmektedir. Bürokratlar siyasetçileri de yönlendirerek
         Belma ÜSTÜNIŞIK    yetkileri Ankara'ya çekmeye devam ediyorlar. Örneğin; 'Yerel yönetimler
         Atilla İNAN      yasasını acilen çıkaracağım' diyenler, kanunumuzu 10 yıldır çıkartmadıklan
         Cemal İŞLEYİCİ
                     gibi, her yıl onlarca yetkimizi Ankara'ya çektiler. Hergeçen g ü n yeni bir
        Teoman ÜNÜSAN
                     bürokratik engel çıkararak ö n ü m ü z ü tıkıyorlar.
         Orhan PİRLER
                     Ankara, belediyelere para vermediği gibi gelirlerimizi de tıkamaktadır. 1985
                     yılında çıkartılan bir kanunla Ankara biz belediyelere iğneyle kuyu
       GENEL YAYİN YÖNETMENİ
                     kazdırmaktadır. 25 bin lira tedavülde kalmadı, ama 2464 sayılı Belediye
         Hasan KULAÇ      Gelirleri Kanunu (değişik 4.12.1985.3239 / 118 madde ile bir metrekare bez
                     reklam afişinin bedelinin tavanı 25 bin T ü r k Lirası'dır) halen degiştirilemedi.
         YÖNETİM YERİ      17 yıl önceki tarifelerle elde edilecek gelirlerle b u g ü n k ü çağın ihtiyaçlarını
       TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ  belediyeler nasıl karşılasın? Ankara-parlamento, 3216 belediyenin onbinlerce
      Mitliatpaşa Cad. No: 45/2 ANKARA  sokağındaki ilan-reklam gelirlerini tespit için uğraşmasın, yakamızı bıraksın.
      Tel : 0,312.43167 40-43167 42  Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki tabela ilan bedelleriyle Hakkari'nin herhangi
        435 98 11 - 432 38 33
      Fax : 0.312.432 38 33    bir sokağındaki ilan bedeli için aynı kriter uygulanabilir mi? Ankara bunları
      Misafirhane: Selanik Cad. No:57 bıraksın işine baksın, biz de işimize bakalım.
      Tel : 0.312.425 00 03-425 00 31
                    '  Bir başka örnek; belediye şirketleri ve belediye işletmeleri... Belediye
                    i şirketlerinin kurulması bürokratik engelleri aşabilmek, özel sektörle rekabet
       TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ  i edebilmek ve rasyonel hizmet üretebilmek için rahmetli Turgut Özal tarafından
         EĞİTİM PROJESİ
                    I bilhassa teşvik edilmiştir.
      Ahmet Rasim Sk. No:27 ÇANKAYA
      Tel : 0.312.441 24 18 Fax: 440 32 48  Ne var ki, bu şirketler b u g ü n merkezi h ü k ü m e t i n engellemelerine maruz
                     kalmaktadır. Neymiş bu şirketlerin kabahati? İstanul'da, Ankara'da bazı kötü
      Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
                     örnekler oluşturmuşlar. Türkiye'de ne sulanmadı ki? Sulanmayan ne var ki?
        Konrad Ardenaur -Vakfı I İddia ediyorum; devletin b ü t ü n k u r u l u ş l a n n d a n çok daha rasyonel hizmet
        katkısıyla basılmıştır. \ veren belediye şirkederi Adanamız'da da var, Türkiyemizin bir çok belediyesinde
                     de vardır. Her zaman dediğimiz gibi Ankara denetimi güçlendirsin, ama
      Yazarların görüşleri kendilerine aittir.
      Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz, bürokrasiyi artırarak hizmetlerimizin akışmı engellemesin.
        Yıllık Abone Bedeli:      Saygılanmla.
         110,000,000,-TL                           Aytaç Durak
                                        Türk Belediyeler Birliği ve
          BASKI
                                    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
        Ümit Ofset Maatbacılık
      Büyük Sanayi 1, Cad, 107/39-40-54
        Tel: 0,312,384 26-.27
         Fox: 384 17 07
        Kasım 2001 SAYI: 672
   1   2   3   4   5   6   7   8