Page 10 - TBB
P. 10

yEicırım

    Aykan, "Bir tarilı ve kültür şehri olan
    Trabzon'un dünyaya  tanıtılmasında
    turizmin büyük önemi vardır."                                             . ..9.


    üretiyor. Trabzon'un önemli turizm su tahsilat bürosu ve bayanlara yönelik el oldu" dedi.
    potansiyeli olan yaylalarından daha çok  sanatları kursu bulunuyor. Hastaneye Trabzon Belediyesi, kentin ekonomisini
    insanın yararlanabilmesi için belediye bu yakınlarını getiren vatandaşların mağdur de düşünerek öncülüğünü üstlendiği
    yaylalara otobüs seferleri başlatmış. Yine olmaması için böyle bir hizmete imza uluslararası bir fuarın gerçekleşmesini
    belediye tarafından düzenlenen Haçka koyduklarını anlatan Trabzon Belediyesi sağlamış. Bir şirket tarafından düzenlenen
    yayla şenliği de yayla turizmine katkı Başkan Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan.  Ulusalarası İpekyolu Sanayi ve Ticaret
    sağlayan bir başka etkinlik. Trabzon "Trabzon'un bölge merkezi olması Fuarı'na bu yıl 200 dolayında yerli ve
    Belediyesi, şehir turizmine bünyesinde dolayısıyla çevre il ve ilçelerden bir çok  yabancı firma katilmiş.. Bu fuarın kent
    bulunan Atatürk Köşkü ve düzenlediği             ekonomisine büyük canlılık kazandırdığını
    turistik gemi seferleriyle de büyük katkı         vurgulayan Başkan Asım Aykan, "İlkini
    sağlıyor.                             1995 yıhnda gerçekleştirdiğimiz
     Turizmin Trabzon için önem                \   fuann , bugün uluslararası seviyeye
    tayşıdığını belirten Belediye                   k ulaşması bizi sevindiriyor. Fuar
    Başkanı Asım Aykan. "Bir                       . alanını kapalı hale getirerek
    tarih ve kültür şehri olan         D             katılımın artmasını sağladık.
    Trabzon'un dünyaya                            Fuarın ekonomik anlamda
    tanıtılmasında turizmin                         Trabzon'a büyük katkı
    büyük önemi vardır.                           sağladığı bir gerçektir"
    Belediye olarak, şehrin                         diyor.
    turizmine katkıda bulunmak                        Trabzon Belediyesi'nin bir
    için elimizden geleni            II      I      de kardeş şehirleri var.
    yapıyoruz" diyor.                           Yurtdışından bir çok şehir ile
     Trabzon belediyesinin en özel                   kardeşşehir olmayı başaran
    hizmetlerinden birisi de Kalkınma                 Trabzon Belediyesi son olarak, İran'ın
    mahallesinde yaptırılan refakatçi                Zencan ve Rusya Federasyonu'nun
    misafirhanesi.. Özellikle KTÜ Farabi             Krasnodar Belediyeleri ile kardeşşehir
    Hastanesi'ne çevre il ve ilçelerden gelen hasta       olmuş. Başkan Aykan, kardeş şehirler
    hasta yakınlarının çektiği çilelere son ilimizdeki hastanelere geliyor. Ekonomik sayesinde Trabzon'u dünyaya açma şansını
    vermek için kolları sıvayan Trabzon durumu kötü olan hasta yakınlan hastane elde edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar
    Belediyesi, Kalkınma mahallesinin bahçesi ve hastane koridorlarında perişan kardeş şehirlerle çok iyi ilişkilerde
    üniversite girişinde 3 katlı bir misafirhane oluyor. Bu nedenle, zor durumdaki  bulunduk. Turizm, sanat, kültür ve sanayi
    inşa etmiş.. Binanın bir katı erkekler bir refakatçilerin sıcak bir çorba içebileceği alanlarında alışverişlerimiz oldu. Kardeş
    katı da bayanlar misafirhanesi olarak ve yatabileceği bu misafirhaneyi yapıp şehir sayısını her geçen gün artırıp
    hizmet veriyor.. Binanın diğer katında ise hizmete sokmak bizim için bir zorunluluk  Trabzon'u dünyaya açmak istiyoruz" dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15