Page 6 - TBB
P. 6

inat
                                     Savaşa
     [Op-Eirrci
                                                barış
     r.        M     I k                 Dünya savaş tedirginliği yaşarken,
        J
                                     Türk ve Yunanlı iki belediye
                                                başkanı
                                     posta pullarında barışın simgesi oluyor
                                      ' ürkiye ile Yunanistan'ın iki kardeş
                                     Tşehir belediye başkanının 1994 yılında
                                     başlatükları Kardeş Şehir girişimi, 199.5
                                     yılında Türk-Yunan gerginliğinin yaşandığı
                        V             Kardak Krizi'ne rağmen, Karadeniz
                                     Ereğli'de gerçekleştirilen 'Türk-Vunan
                                     Barış Konferansı' ile bugün Savaşa İnat
                                     Barış mesajlarının dünya kamuoyuna
                                     duyurulması noktasına geldi.
                İKİ A N A K O N U             Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki güzel
       Birinci konu, 1997 yılında Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasi ilçesi Karadeniz Ereğli ile Yunanistan'ın
       hakkında hazırlanan Ulusal Rapor'da değişiklikler olup olmadığı mütevazı bir adası olan Hydra'nın belediye
       idi. ikinci konu da belediye başkanlarının sorunla n ve görevden başkanlarının başlatügı kardeşlik ilişkileri,
       alınan dört belediye başkanının durumlarıydı.      Karadeniz Ereğli'nin AB üyesi ülkeler
                                     tarafından kurulan Avrupa Birliği Altın
                                     Yıldızlar Kardeş Şehir Ödülü Ülkeleri
     Belediyelerimizi                        CÜPPEM Örgütü Kurucu Üyesi, Ödülü,
                                            Akdeniz
                                     (AİMPHİCTYONYİ,
                                                 Avrupa
                                     Komisyonu. Avrupa
                                            Diploması
                                            Temsilciliği
                                     UNESCO Türkiye
                                     Kuruculuğunu getirdi. Yunanistan'ın Hydra
     Avrupa'ya              anlattık          kentinde yapılan Ekonomik ve Kültürel
                                      Karadeniz Ereğli'den
                                     değerierin
                                                 Türkiye,
                                         korunması. 'Avrupa için
                                                  konulu
                                     Türkiye
                                        için Avrupa Zorunluluktur'
                                      konferans
                                          veren
                                            Karadeniz
                                     bir
                                     Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ereğli Kostas
                                                 ile
      A vrupa Yerel Yönetimler Kongresi yapılan seçimlerle belirlendiği ve 6 değişik Anastapaulos'un iki ülke halkları arasında
      / \ temsilcileri ile toplantı. Ankara'da  siyasi partinin temsilcilerinden oluştuğu barışı tesis etme uğraşıları, AB üyesi ülke
        yapıldı. 4 Ekim'de birlik anlatıldı.         temsilcilerinin ortak kararlan ile iki belediye
     merkezinde yapılan toplantıda Türk Bir baskı grubu olarak Türk başkanının resimleri, barış elçileri olarak
     Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Belediyeler Birligi'nin yasanın çıkması 20(12 yılında Yunanistan'da bastirilacak
     Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye için yoğun bir çaba içinde olduğu ve pullarda yer alacak. 2002 yılında tüm Avrupa
     Başkanı Aytaç Durak. Başkan Yardımcıları bütün yetkililerle görüşüldüğü Avrupalı ülkelerinde kullanılacak pullar, bu girişimi
     Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ve temsilcilere anlatıldı. Yasa ile ilgili olarak tarihe mal edecek.
     Kırşehir Belediye Başkanı Metin Başbakan Yardımcısı ile yapılan Barışa Türk tarafından adım atan
     Çobanoğlu, Genel Sekreter Kuntay Özbal.  görüşmenin sonucunda, tasarının Bütçe Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil
     Uluslar Arası İlişkiler ve Araştırma Kanunundan önce Meclis'te görüşülme Posbıyık. Yunanistan'da yaptığı açıklamada,
     Koordinatörü Duygu Dalgıç temsil etti. olasılığının belirtildiği kaydedildi. barışın kurulmasında kendisinin ve kardeş
     Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi ise Yasa Tasarısı'nın ayrıntıları ile ilgili başkanı Anastapaulos'un resimlerinin pullar
     Anders Knape, Hans-UIrich Stöckling, olarak da yerel yönetimlere bütçeden üzerine konma kararının AB ile ilişkilerin
     Prof. Chris Himsworth, Uirich Bohner ayrılan paym artırılmasının, belediyelerin geliştirilmesinde önemli rol oynaması
     ve Daniil Khosabo tarafından temsil edildi.  kalifiye personel çalıştırmasının, belediye halinde daha da mutu olacağını söyledi.
      Toplantıda iki başlık halinde kadrolarında standardizasyonun ve Başkan Posbıyık, "1994 yılında başlayan
     görüşmeler yapıldı. Birinci konu. 1997 Hazine arazilerinin belirli koşullar Türk-Yunan kardeşliği girişimimiz o
     yılında Yerel Yönetimler ve Yerel dahilinde belediyelere satışının günlerde sancılı başladı. Ancak halklar
     Demokrasi hakkında hazırlanan Ulusal hedeflendiği bilgileri aktarıldı. arasında kavganın olmadığı inancımızı
     Rapor'da değişiklikler olup olmadığı idi. Belediye başkanlarının sorunları yitirmeden iki başkan yolumuza devam
      Toplantıda ele alınan ikinci konu da Toplantının ikinci gündem maddesi olan ettik. ABD'de yaşanan 11 Eylül terör
     belediye başkanlarının sorunla n ve belediye başkanlarının sorunları hakkında olayları barışın ö n e m i n i bir kez daha baskı
                                                 ile
                                     ortaya koymuştur.
                                            Savaş tehdidi
     görevden alınan dört belediye başkanının ise Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler altında bulunan dünyamıza barış mesajları
     durumlarıydı.         Kongresi temsilcilerine: Türkiye'de iletme mücadelesinde, dostum Kostas ile
       YEREL YÖNETİMLER     belediye başkanlarının 1.580 ve 3030 yılmadan devam edeceğiz" dedi.
                    sayılı yasaların hükümlerine göre
        YASA TASARISI     çalıştiklan anlatıldı. Türkiye'deki tüm 24-28 Eylül 2001 tarihinde Yunanistan'ın
                                                  üyesi
                                                AB
   _  Avrupalı temsilciler, toplantının birinci belediye başkanlarının aynı hukuk Hydra şehrinde gerçekleştirilen işadamlarının
                                     ülkelerin
                                        belediye başkanları
                                               ve
   c gündem maddesi ile ilgili olarak Yerel kuralları ve hükümleri içinde görev katıldığı Uluslar arası Kültürlerine
   "Q_ Yönetimler Yasa Tasarısı hakkında Türk yaptıkları haürlatılarak, herhangi bir Korunması ve Geliştirilmesi' konulu
   S  Belediyeler Birligi'nin görüşlerini sordu. belediye başkanı için ayrıcalık, konferansın barışa atılan adımlara önemli
   •  Cevap olarak öncelikle. Türk Belediyeler kayırmacılık ya da kastın söz konusu ölçüde katkı yapacağı da bu süreçte ele alındı.
   Zf34 Birliği Yönetim Kurulu'nun iki yıl arayla olmayacağı bildirildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11