Page 5 - TBB
P. 5

m cin s 61


                            e              Türk
                                          Belediyeler
                                          Birliği'nin de
                                          çıkarılması
                                          konusunda
                                          büyük  gayret
                                          gösterdiği
                                          yasa tasarısı,
                                          alt komisyonda
                                          görüşülüyor.
    Tasarı            artık          Meclis'te

                    " ürkiye'deki belediyelerin içinde da arhrılarak belediyelerin kendi kendilerine
                    bulundukları sıkıntılardan kurtulmak için yeter hale gelmesini sağlayacak hükümleri
                  Tçare olarak gördüğü Yerel Yönetimler tasarıya kazandırmak.
                 Yasa Tasarısı nihayet Türkiye Büyük Millet
                  Meclisi'nde görüşülmeye başlandı.    YETKİ KONULARI
                  Şu an alt komisyon tarafından incelenen
                 tasarının. Bütçe Kanunu görüşmelerinden önce Mali konulardaki kısıüı olanaklarına rağmen
                  Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi hizmeüerini olanca güçleri ile yürütmeye çalışan
    Türkiye'deki        bekleniyor.            belediyelerimiz, bir de yetki kısıtlaması ile karşı
    3 bin 216 belediye    Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu da, karşıya kalıyor. Türk Belediyeler Birliği Yönetim
                  tasarının belediyelerin sorunlarını çözecek Kurulu, bu sıkınbları giderici düzenlemeleri
    başkanının çıkmasını   nitelikte hükümler içermesi ve bu çalışma yasa kapsamına aldırma galretini gösteriyor.
    sabırsızlıkla beklediği  dönemi içinde yasalaşması için büyük bir gayret ÖZLÜK HAKLARI
                  gösteriyor. Yeni yasa ile ilgili olarak Türk
    yasanın ü m  hatları   Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu ve Danışma Belediye başkanlarının özlük haklarındaki
         t
    alt komisyonda      Kurulu, 19 Ekim günü toplanarak, taslakta sıkıntıların giderilmesi ve bunların yasa
                  belediyelerin menfaatine olan son değişikliklerin
                                                da
                                             alınması
    ayrıntılarıyla       yapılması için fikir alışverişinde bulundu. hükümleri ile garanti altina Kurulu'nun Türk
                                          Yönetim
                                       Biriigi
                                   Belediyeler
    görüşülmeye         23 Ekim 200rde yeniden Ankara'da toplanan iyileştirilmesi için çaba gösterdiği konular
                  Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, Meclis
     başlandı. Türk      İçişleri Komisyonu'ndan alt komisyona sevk arasında bulunuyor.
     Belediyeler Birliği   edilen taslakla ilgili görüşlerini, söz konusu bu Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu,
                  komijsyonun üyelerine aktardı.  Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı'nm arzu edilen
    Yönetim  Kurulu, söz    Türkiye'deki 3 bin 216 belediyenin geleceğini düzeyde yasalaşması için konuyu TBMM'nin
     konusu yasanın      ilgilendiren tasarı ile ilgili gerekli girişim ve yanı sıra ve bakanlıklar düzeyinde de sıkı bir
                  gayreti gösteren Türk Belediyeler Biriigi Yönetim şekilde takip ediyor.
     eksiksiz çıkması ve   Kurulu, 31 Ekim 2001 tarihinde de ikinci kez
     bazı ilaveler      ayrıntilı şekilde bilgi aktardı.    DİĞER YASALAR
                  Biriik Yönetim Kurulu, Yerel Yönetimler Yasa Belediyeler, bir yandan ekonomik
    yapılması için      Tasarısı'nm ağırlıklı şu bölümlerinde gerekli
     konuyu sıkı şekilde   düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması için yetersizliklerle boğuşurken, kimi yeni yasalarla
                                   da
                                    ellerindeki yetkilerin
                                                üzülüyor.
                                            alınmasına
     takip ediyor.      gayret gösteriyor:        Gelir kaynaklarının kısıtianmasmın ötesinde,
                      MALİ KONULAR       ancak yetkisiz sorumlulukların altina itiliyor.
                                   Çevre Yasası ve İmar Yasası'nda belediyelerin
                  Belediyeler özellikle son yıllarda ekonomik aleyhine olan hükümlerin kaldırılması için c
                  darboğazdadır. Bu nedenle, genel bütçeden girişimler yapılması da Türk Belediyeler Biriiği E
                  ayrılan payların artirilması için gerekli Yönetim Kurulu'nun ağırlık verdiği konular
                  düzenlemenin yapılması. Gelir kaynaklarının arasında yeralıyor. 483
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10