Page 10 - TBB
P. 10

yatırım                          Mersin'in 300 bin nüfuslu       merkez

                          çesi Toroslar'da, belediye       hizmeti

                                        sınır tanımıyor...


                                          ÇAĞDAŞ   ÇİZGİ
                                          Toroslar Belediyesi
                                          yaptığı parl<
                                          çalışmalarında
                                          modern çizgilere
                                          ve estetiğe büyük
                                          önem veriyor.                                 1^  r  r  r  r

        ^ r r r      r^
     i J J J . f J , .  J            ( ^ > ' r - r •

                        ersin'in merkez ilçelerinden 2 bin 500 metrelik modern yürüyüş yolu
                       Toroslar, 18 Nisan 1999 yapılmış.. Mevcut parklarda onarım ve tadilat
                       seçimlerinin ardmdan tam bir çalışmaları sürerken, çok sayıdaki küçük
                   M , şantiye görünümüne bürünmüş.. parklarla birlikte, 40 bin nüfuslu Halkkent
                    Toroslar Belediyesi sınırlan içerisinde ve Güneykent mahallelerinde yeni parklar
                    yaşayan, etnik köken ve kültür bakımından inşa edilmiş.. Yine bir mahallede inşaatı
                    zengin bir mozaik oluşturan ilçe halkının devam eden çarşı ve düğün salonu açılış
                    dar gelirli insanlardan oluşması, belediye aşamasına getirilmiş.. Akbelen Mahallesi'nde
                    yetkililerinin işini hayli zorlaştırmış. Bu yapürilan 8 bin kişilik olimpik ölçülere uygun
     Mersfn'in merkez      tabloyu dikkate alarak kolları sıvayan Toroslar stadyum hizmete sunularak; Mersin'e,
     ilçelerinden birisi     Belediye Başkanı Mustafa Demirci ve ekibi, ilkinden daha modern bir tesis armağan
                    görevi devraldıkları ilk günden itibaren iki  edilmiş.. Osmaniye Mahallesi'nin güney
     olan Toroslar'da tam     ana konuda yoğunlaşmış.. Bunlardan ilki; kesimlerinde meydana gelen sel baskınlarına
     anlamıyla hizmet      ilçede yaşayan 300 bine         da çare bulan belediye, 550
                    yakın insanın tümü ile         metre yağmur suyu drenajlı.
     enflasyonu          kucaklaşmak ve onların          ışıklandırmak ve projeli yol
     yaşanıyor..         güvenini kazanmak, ikincisi       yapmış.. Zeki Ayan
                            600
                                                 3 bin
                                                   500
                                              içinde
     2,5 yıl önce         ise; bir caddesi ve 3 bin ilçeyi     Mahallesi'nde spor salonunun
                      esnafı
                        bulunan
                    küçük
                                            kapalı
                                         kişilik
     Toroslar Belediye      geri kalmışlıktan kurtarmak..       da yer alacağı toplam 12 bin
     Başkanlığı'na seçilen     Bu amaçla, mahalle ayrımı       885 metrekarelik bir alan,
                    yapmadan, bir taraftan sosyal      eğitim, kültür ve spor
     Mustafa Demirci,      faaliyet ve altyapı çalışmaları      kompleksi yapmak amacıyla
     ardı arkası gelmeyen     devam etmiş, diğer taraftan       istimlak edilmiş ve proje temel
                    ise özel sektörün bölgeye yatırım yapması atma aşamasına gelmiş.. Yeni yapılan meclis
     hizmetleriyle ilçeyi    için müteşebbisler teşvik edilmiş. Belediyenin  salonu ve personel lokali de, Toroslar
                                 Başkan
     adeta yeniden        elindeki tüm imkanları değerlendiren bütçenin Belediyesi'nin hizmet halkalarından birisini
                                     oluşturmuş..
                       ve ekibi, yatırıma yönelerek
                    Demirci
     inşa etmiş..         yüzde 41.32'sini yaürıma dönüştürmeyi Toroslar Belediye Başkanı Mustafa
                    başarmış.             Demirci ve ekibinin imzasını koyduğu en
                     İlk olarak, 2 kamyon. 1 traktör kepçe ve büyük proje ise, ilçenin kuzeyinde bulunan.
                    1 silindirden oluşan makine parkını 3 bin dekan belediyeye ait olan 7 bin dekarlık
                                birim
                                          ilçenin
                               alt
                        belediye
   E                güçlendiren olarak ilk defa 'yol süpürme aracı' alanda, sadece talihini değil Mersin'in ve
                           yönetimi,
                                             değiştireceğinden
                    belediyesi
                                     Çukurova'nın
   t                satın alıp hizmete ortasından İlçenin ve en çöplük kuşku duyulmayan "TOROSLAND 2000"
                          sunmuş..
                                 büyük
                                            ve
                                               çalışmaları
                                             avam
                                        Ön
                                     projesi..
                             geçen
                                         fizibilite
                    3
                    mahallesinin
                    görünümündeki Çavuşlu Deresi'nin üzerine. tamamlanan bu dev proje ihale aşamasına
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15