Page 1 - TBB
P. 1

t u                 9       m                n                                1                            URK  BELEDİYELER   BİRLİG

     Gemiyi                       Belediyeler


     bürolcratiar                    ekmek     batırıyor                      kapısı oldu
   1   2   3   4   5   6