Page 7 - TBB
P. 7

kabul etmek gerektiğini belirtti.
      "Bütün dünyada belediyelerin çok
     önemli fonksiyonları vardır" diyen Tröndle.
     bunlardan birincisinin belediyelerin bir
     demokrasi yuvası olduğunu vurguladı.
     Tröndle şöyle devam etti:
      "Vatandaşlar, sorunlarının çözümünde,
     etki yapıp yer almak istiyorlar. Devlet
     bazında etki yapamıyorlar ama, yerel bazda
     katılımda mutlaka yer almak istiyorlar"
     dedi.
      Belediyelerin siyaset yapügını ama asıl
     fonksiyonlarının idare olduğunu ifade eden
     Dirk Tröndle, bu anlamda belediyelerin Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış ın olduğumuzu bildirelim de bir şeyler gel.sin.
     küçük bir devlet gibi hareket ettiklerini görüşleri şöyle özetlenebilir: "Yasa Onlara bu bahaneyi vermeyelim. Zaten
     ileri sürdü. Bu deyimin yanlış anlaşılmaması tasarılarının can alıcı birkaç maddesini bahaneleri çok. Ama esas istedikleri
     gerektiğini vurgulayan Tröndle, "Yabancı değiştirerek, istediğimiz sonucu alabiliriz. yetkinin elden gitmemesi.
     gözüyle Yerel Yönetimler Tasarısına 1930 yılında çıkan yasa, merkezi idare Konu dönüp dolaşıp sisteme geliyor.
     baktığımda birinci olarak bir sorumluluk ile yerel yönetim idaresi arasındaki ilişkiyi Temel derdimiz o zaten. Burada nimet-
     karmaşası görüyorum. Belediyeler temsilcilik ilişkisi değil, ortaklık ilişkisi külfet dengesini gözetmeyen ve kuvvet
     konusunda bir çok bakanlıktan olarak takdim eden bir yasadır. Bizim eksenli bir sistemden hiç kimse bir şey
     bahsediliyor. Bunun da karar vermede çok problemimiz bu; biz merkezi idarenin bekleyemez. Hiçbir faaliyet sisteme rağmen
     engelleyici bir fonksiyonu olduğu bir taşradaki temsilcileri miyiz, yoksa ortağı yürütülemiyor.
     gerçek. İkincisi bir belediyenin kaç mıyız? Biz bunu burada birilerine kabul Maaşlarımızı, Emlak Vergisini o tayin
     nüfustan başladığıdır. Yüksek nüfuslu bir ettirmeliyiz. Şu andaki görüntümüz biz, ediyor, ilan reklamı, rüsumları o tayin
     belediyeyi yönetmek her halde çok zordur. Ankara'nın bulunduğumuz yerierdeki yerel  ediyor. Biz ise trafik memurluğu yapıyoruz.
     Ama küçük bir belediyeyi de yönetmek de yöneüm temsilcileri gibiyiz. Bunun Böyle idare olmaz.
     çok zordur. Üçüncüsü belediyeler değişmesi lazım. Tasarının ruhu bu olmalı. Ama umudumuzu yitirmemeli,
     fonksiyon açısından devletten daha kolay İller Bankası, pay dağıtımının aracılığını mücadelemizi sürdürmeliyiz."
     etki yapabilirler. Sınır ötesi işbirliğini yapmalı, programını yapmamalı.
     belediyeler devletlerden daha kolay                "Eylem yapmalıyız"
     gerçekleştirebilir" diye konuştu.    "Şu andaki
                                     Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay
                     görüntümüz  biz, Ankara'nın
      "Belediyecilik anlayışı                    Alemdaroğlu'nun görüşleri satır başları
                                                 yasası
                                                   ya
        oturmamış"         bulunduğumuz  yerlerdeki    ile şöyle: Sorun belediyeler olmaktan
                                       da
                                            belediyeler
                                        Türkiye'deki
                    yerel yönetim temsilcileri gibiyiz.
      Artvin Belediye Başkanı Emin                  öte, Türkiye'nin yönetimi, tarihi
     Özgün konuşmasında özetle şunları Bunun değişmesi lazım.    yapılanması, görev ve yetki yapılanması
     söyledi: "Bu ülkenin şu ana kadar bir Tasarının ruhu bu olmalı"  sorunudur. Türkiye'nin genel idare
     belediyecilik zihniyeti, bir belediyecilik          yapısından farklı olarak, belediye yönetimini
     anlayışı oluşmamıştır. Kim olursa olsun Türkiye'de gerçek demokrasinin ayağa düşünmemiz mümkün değildir.
     şu ana kadar gelen hükümetlerin bir kalkması için, Parlamento'nun önemli bir Bizim, yerel hizmetleri devletten daha
     belediye anlayışı olmamıştır. Yetki, valilerde,  bölümünün belediye meclislerinde görev iyi yapabiliriz gibi bir iddiamız yok. Bizim
     tokmak valilerde, davul bizim yapmış insanlardan, belediye farkımız, bizi seçen insanların nefesinin
     boynumuzdadır. Hangi gelişmiş başkanlarından, muhtarlardan ve yüksek sıcaklığını hissedecek kadar yakın olmamız.
     demokraside atanmışlar, seçilmişlerin yargıdan oluşmalıdır. Biz onlarla aynı yerde yaşıyoruz.
     üzerinde daha fazla yetkiye sahip olmuştur?  Sayın Aytaç Durak'ın, 'Şeytanın bacağını Aksaklıkları gördüğümüz zaman bunu
     Demek ki bu ülkede demokrasinin de kıralım' sözünün alüna imzamı atarım. düzeltmemiz gerekiyor. Genel yöneticiler
     taşları oturmamıştır. Valiler de seçimle          ise seçildikleri yere bir daha zor uğrariar.
     gelirse, seçilerek gelmenin ne demek "Trafik memurluğu    Biz hizmetleri, Avrupa Birliği'ne girmek
     olduğunu anlarlar. Kimse belediye   yapıyoruz"      için değil, yapmak zorunda olduğumuz
     başkanlarını suçlayamaz.                    için yapıyoruz.
     Şunu da belirtmek gerekir ki, burada  Bütün belediye başkanlarının aynı Tasarıda, siyasal iktidarı ve kaynak
     iktidar partilerinden başkanları da var. duygular içinde olduğunu ve kötü bir paylaşımını göremiyoruz.
     Demek ki onlar da seslerini duyurmakta dönemden geçildiğini belirten Tokat Bu yasa neye mal olursa olsun çıksın
     zorluk çekiyorlar.       Belediye Başkanı Nizamettin Aydın özetle mantiğına katılmıyorum. İki nedenden
      Hükümetler belediyeler haksızlık şunları söyledi:     katilmıyorum: Birincisi bu yasanın
     yapıyorlar, bu haksızlıkların giderilmesini "Bu elimizdeki kaçıncı yasa bilemiyoruz.  mantığıdır. İkincisi Türkiye'de genel
     istiyorum."           Konuyla ilgileniyoruz ve belli bir yere yönetimin yapılanması ile yeniden
                     geldik. Anlaşıldı ki biz arzu ettiğimiz ideal yapılanma olmadan faydalı olacağına
       "Ankara'nın taşradaki    yasaya kavuşamayacağız. Ancak bir inanmadığım için katilmıyorum.
       temsilcileri değiliz""  bütünün bir parçasını almak hiç Bir eylem planı yaparak bunu
                     almamaktan her zaman iyidir. Biz bunu uygulamaya geçirmeliyiz. Belediye
      Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış hizmetin bir derece artmasına vesile olacak  personeline izin verilmesi, ücretlerine
     Bizim problemimiz; merkezi idarenin imkan da bir imkan olduğunu ödenmemesi gibi yöntemlerin etkili
     taşradaki temsilcisi gibi görülüyoruz düşünüyoruz. O yüzden buna razı olacağını sanıyorum. Ama bundan sonra
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12