Page 5 - TBB
P. 5

şekillendirilmesine karşı olduğunu ve böyle görüşlerini gerektiği gibi gerek hükümete, Hatta biraz daha kısma yönünde
     bir sıkıntının Ankara'da olduğunu gerekse Meclise yansıtamıyor gibi bir düşünceler var. Peki nasıl olacak bu? Bir
     bildiklerini söyledi.      izlenim ortaya çıkıyor. Burada belli yandan hizmeti sunacaksınız, etkin kaliteli
      Konuşmasında Köy Hizmetleri Genel doğrulara inanıyorsak, sürekli mücadele bir hizmet vereceksiniz, bir yandan da
     Müdürlüğüne de değinen ve kendisinin de gerektiriyor" dedi. kaynak sıkıntısı içinde kıvranacaksınız.
     bu kuruluşta görev yapügını anlatan Durak          Bunların çözümü elbette vardır ve bulunur
     şöyle devam etti:         "Görev l<armaşası var"   da. Ama her nedense 15 yıldan bu yana
      "Her şey Ankara'ya toparlanıyor. 1965           çözüme yönelik tasarımızı, orasından
                                 başkanı
                           Ev sahibi belediye
     yılında kurulan bu kurum, bir şekilde bölge İğ |l i olarak söz alan Antalya burasından kısmamıza rağmen bir türlü
     müdürlükleri, daha sonra da genel              çıkaramadık" dedi.
     müdürlüklere bağlandı. Biz ilk zamanlar  İL. Büyük Şehir Belediye Kumbul şöyle devam etti:
     vali ile kaymakamla, muhtarlaria m " fl Başkanı Bekir Kumbul, Gelişen süreçlere bakıyoruz. Temel
     meselelerimizi hallediyorduk ve hizmet — Türkiye'de çok hızlı ama sıkmülardan birisi, yerel kamu hizmetlerinin
     ürüyordu. Halk bizden hesap soruyordu,  ' ^ f c pek de sağlıklı olmayan bir merkezi idare ile yerel idare arasındaki
     biz halka hesap veriyorduk. Yetkiler kentleşme süreci yaşandığını söyledi. 1580 görev yetki paylaşımındaki sıkıntı. Çağdaş
     Ankara'ya gitti, genel müdürlükler kuruldu. sayılı bir Belediye Yasası'nın çok da kötü dünyaya bakıyoruz: Hizmet yerinden
     Şimdi Köy Hizmetleri'nin şehirlerinize, bir yasa olmadığını belirten Kumbul: veriliyor, kaynak yerinden yaraülıyor. yetki
     bölgelerinize, köylerinize hizmet "Zamanla bu yasaya ilaveler yapılmış. Ancak  devri var. Bir taraftan da Avrupa Birliği
     götürdüğünü söyleyebilir misiniz? Çünkü toplumun beklentileri gittikçe değişiyor. diyoruz. Buraya girmek, sadece girmeyi
     felç oldu, yok oldu."     Belediyeler de o hizmeti sunmada yeni imza altına almak mı olmalı? Yoksa oradaki
     Ankara'yı büyütmenin siyasilerin fikri değişim içine girmek zorundadır. Buna yönetim tarzı, yönetim anlayışı, yaşam
     olmadığını ifade eden ve bu fikrin girerken de uyum, gerekli yasal kalitesini getirmeyecek miyiz?"
     bürakratlara ait olduğunu öne süren düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.
     Başkan Aytaç Durak, siyasilerin,   "Kentleşme        Sorunlardan birisinin de uygulamaya
     bürokratların dümen suyunda olduğunu             1984'lerde İstanbul için başlatılan büyük
     ve kendi iradeleri ile hareket edemediğim oranı arttıkça, belediyelere şehir belediyelerinin olduğunu belirten
     belirtti. Kanunların nasıl çıktığının takip ayrılan kaynak azalıyor. Kumbul, "Üzerinden 15 yıl geçti Büyük
     edilmesi halinde kanunların sık sık değişen          şehir belediyeleri ve alt kademe ya da ilçe
     maddelerinin getirilmesinin Ankara'daki Sorunlar sadece   belediyeleri arasında ciddi sıkıntılarımız
     bürokratların rahatsızlığından    belediyelerin değil,    var. Her ikisi de o kentin insanları
     kaynaklandığını söyledi. Durak,   halkın sorunlarıdır"    tarafından seçilerek gelmiştir, ama hala
     "Bürokratlann, biraz daha yetkili olabilmek,          roller tam belli değildir. Bir görev karmaşası
     biraz daha o makamda güçlü olabilmek Dünyada, hizmetlerin yerinden yapılması vardır" dedi
     arzusundan kaynaklanıyor" diyerek, "O kon,septinin kabul edildiğini hatırlatan Başkan Kumbul sözlerini şöyle
     makamı, o gücü ne için nasıl Başkan Kumbul, "Ama ülkemize tamamladı:
     kullanacaklar?.." sorusunu sordu. baktığımızda çokça da bunu "Küçücük köylerimizi belde, belediye
                     gerçekleştiremediğimizi görüyoruz. Hala yapıverdik. Önce hiç olmazsa Köy
      Aytaç Durak denetim konusunda ise             Hizmetlerinden aldığı hizmeti vardı. Şimdi
     "Biz denetimden kaçmıyoruz, aksine merkezi yönetim ve yerel yönetim o hizmeti de alamaz hale geldi. Neresine
     denetimden yanayız. Ancak bıraksınlar iş arasındaki görev paylaşımında, yetkilerin baksak, süreç içinde yaptığımız her şey
     yapalım" dedi.         daha çok merkezi yönetimin elinde yerel yönetimlere, belediyeciliğe ciddi sıkıntı
      Belediyelerin toplumsal bunalıma giren buluduğunu görüyoruz. Oysa geçmişten verir duruma geldi. Böylesi bir sıkışıklığın
     halkın emniyet sübabı, can simidi olduğunu günümüze belediyelerde yaşayan insanların içinde her birimiz ülkedeki bu özellikle
     ifade eden Durak, "Belediyeler olmasa, sayısının artması, hizmeti yerinden alma belirli bölgedeki kar yağışı, sel, felaket,
     Türkiye'de bugünkü sükunet ve sabırla isteminin toplumda gelişmesi, belediyeleri belediyedeki sorunlar bir yana, Antalya'daki
     bekleme töleransı olmaz" diyerek sözlerini ve belediyeciliği sıkınhya sokan, ülkemizin bu toplanüda sorunlarımızı yansıtalım diye
     tamamladı.           de ciddi sıkınülarından birisi olarak görülen
                     baş sorunlarımızdan birisi. Yönetim uğraş veriyoruz. Sorunlar sadece belediye
       Beklediğimiz yasaya    biçimimiz: merkezi yönetim-yerel yönetim başkanlarının sorunu değildir, ülkeye
         l<avuşamadıl<      şekillenmesi ve görevlerin yerel yönetimlere yönelik sorunlardır. Çünkü ülkedeki
                     doğru kaydırılması: yetki ve sorumluluğun, insanların yüzde 80'i bu sınıriar içinde
     ^^HHjR   Oturum Başkanı Prof. Dr. kaynağın yaratılarak yerel yönetimlere yaşıyor, hizmet bekliyor. Sorumluluklarımız
     W^    Can Hamamcı da    doğru kaydırılması ilkesi" diye konuştu. çok büyük. Peki bu nasıl olacak, kaynak
     W    2 konuşmasında Meclis alt Bir tarafta ilerleyen Avrupa Birliği nasıl sağlanacak? O nedenle her şeyden
     fcjâ   Komisyonunda görüşülen sürecini ve Avrupa Birligi'ndeki yerel önce merkezi idare ile yerel idare arasındaki
          yasa tasarısına değindi. yönetimlerin yapısını gördüğünü, yetki devrini çok ciddi şekilde düzenlemek
     ^     Hamamcı. "Yerel   Türkiye'de ise belediye başkanlarının ciddi gerekiyor, yetkiyi daha çok yerel idarelere
     yönetimlerin yeniden yapılandırılması sıkıntılar çektiğini gördüğünü ifade eden doğru devrederek...
     konusu 1960'lardan bu yana tarüşilan bir Dr. Kumbul, "Zorla geldiğiniz bir görevde, Ama kimi, illerimizde de özel yasalara
     konu. Ne yazık ki beklediğimiz bir yasaya hepiniz zevkle hizmet sunmak istersiniz. da gereksinim var. Bunun da dünyada
     henüz kavuşamadık, şu anda bir tasarı var, Bunların aşılması gerekiyor. Düşünün, farklı örnekleri vardır. Bunun yanında,
     görüşülüyor. Daha önce yapılan bir Türkiye'de 1980'lerde kentleşme oranı yerel yöneticiler, merkezi idarenin bir
     toplantıda, neler beklediğimizi tarüşmışük. yüzde 50'lerde idi. Belediyelerin payı da memuru anlayışından vazgeçmemiz
     Tasarı şimdi Meclis'te. Beklentilerimizin yüzde 9()'larda idi. Bugüne geliyoruz: gerekiyor. Yani merkezden kaynak
     ne kadarının bu tasarıya yansıdığını da Kentlerde, belediye sınırları içinde yaşayan gönderilirse bir şeyler yapılabilir anlayışını
     sizlerin taktirlerine bırakıyorum. insanlarımızın oranı yüzde 80'lere ürmandı.  terk etmemiz gerekiyor. Kaynağı yerinden
      Bu yasalaşma sürecinde belediyelerin Oysa belediyelerin payı yüzde 6'lara düştü. yaratıp, yerinde hizmeti sürdürebilecek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10