Page 4 - TBB
P. 4

TBB yılın son
                                      toplantısını

                                      Antalya'da
                                      gerçekleştirdi.
                                      Belediye
                                      başkanları
                                      hükümetten
                                      beklentilerini  anlattı                  ri
     T " Adenauer Vakfı'mn Birliği ve Konrad "Şeytanın bacağını kıralım kanalizasyon hesabını, projesini Bu
       ürk
         Belediyeler
             işbirliği
                                     Ankara'daki
                                          beyler yaptıracaklar.
                ile
                                                81
      Antalya Belek'te. "Belediyelerin
                                          Müdürlükleri,
                                                  var.
                                      Bayındırlık
    Hükümetten Beklentileri" konulu Bırakın halkın oyuyla gelen insanlar, mümkün değil. Türkiye'nin valiler ilinde
                   halka nasıl hizmet
                             edeceklerinin
    bir sempozyum düzenlendi.                     Otururlar şehir bazında, teknisyeni
     20-21 Aralık tarihlerinde   kararını kendileri versinler.   teknokratı olmayan belediyeler,
    gerçekleştirilen sempozyuma 109 Denetimden, otokontrolden    bayındırlık, valilik ve kaymakamlık
    belediye başkanı ve akademisyen katıldı.            desteğiyle meselelerini halleder, kendi
     Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi yanayız, ama bıraksınlar paralarını kendileri kullanırlar" diye
    Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi işimizi yapalım"  konuştu.
    Prof. Dr. Can Hamamcı'nın yaptığı               Belediyelerin üslubunu ağırlaştırmak
    sempozyumda söz alan katılımcılar, edilmeleri, motive edilmeleri yani ve Anadolu-Ankara meselesini halletmek
    belediyelerin hükümetten beklentileri, bilgilendirilmeleri ve aynı görüşte zorunda olduğunu anlatan Aytaç Durak,
    Mahalli İdareler Reform Kanun Tasarısı birleşmemiz halinde Ankara bu işe fazla 1985 yılında çıkarılmış İlan Reklam
    ve belediyelerin içinde bulundukları direnemeyecektir" dedi. Mevzuatının Şişli Belediyesinde de Hakkari
    sıkıntıları dile getiren konuşmalar yaptı. Aytaç Durak, alt komisyon toplantılarına Belediyesinde de aynı şartlan öngördüğünü
                    yakın durulduğunu ve TBB Yönetim söyledi. Durak şöyle devam etti:
    "Bıraksınlar işimizi yapalım"  Kurulu ile diğer belediye başkanlarının "Allahaşkına, Beyoğlu İstiklal
                                          ilan
                                              parasıyla,
                                           reklam
    I j*aP»4  Türk Belediyeler Birliği istişarede bulunduklarını, sonuçta da Ocak Caddesi'ndeki herhangi bir sokağındaki
                                    Hakkari'nin
                    endişelere
                        gerek
                              yasanın
                          kalmadan
         Başkanı ve Adana Büyük ayı içinde çıkacağı kanaatine vardığını tabela vergisinin fiyatları, Ankara'da
         Şehir Belediye Başkanı belirtti.          Parlamento'da oylanarak kabul edilip,
         Aytaç Durak      Her zaman adem-i merkeziyetin daha kanuna yazılabilir mi? Sığar mı kanunlara
    •  û ^ f c sempozyumdaki açılış yararlı olacağını savunduklarını kaydeden bu? Bu gerçeği Ankara kabul etmek
    •     konuşmasında, kürsüye Başkan Durak, "Çünkü belediye başkanları,  zorunda. Hakkari'deki adam belediyeyi
    kendisinden önce çıkan Antalya Büyük belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi seçmiş, taktirini kullansın. Limitini koy
    Şehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul'un üyeleri halkla beraber, halkın içinde. Çoğu hiç değilse. Şişli'dekide kendine göre vergi
    sözlerine atıfta bulunarak başladı. kez de ismen seçilen insanlar. Dolayısıyla alsın. Beyoğlu ya da Hakkari'deki belediye
    Kumbul'un, konuşmasının bir yerinde "Bu halk o kişiye oy verebildiği gibi ondan de 1 metrekare bez afişten reklam parası
    yasa çıksın da nasıl çıkarsa çıksın" dediğini hesap da sorabiliyor. Otokontrolu halk olarak 1 haftalık en fazla 25 bin lira alabilir.
    hatırlatan Durak, "Ben de içimden yapıyor. Bırakın halkın oyuyla gelen Kanun öyle. Değiştirin bu kanunu,
    'şeytanın bacağını bir kıralım' dedim. insanlar, halka nasıl hizmet edeceklerinin değiştirmezler; para verin, vermezler;
    Çünkü bildiğim kadarıyla 15 yıldır bu kararını kendileri versinler. Yani sizin bırakın biz halktan toplayalım, müsaade
    kanun çıkacak. Ama kanunu engelleyenler bizim paralarımızın yüzde 5'ini alarak etmezler. Peki biz ne yapacağız?"
    var idiyse ki var kanaatindeyim, bir gün 'Ankara'da biz sizi idare edeceğiz' diyen, Ülkede bir siyasi rekabetin olduğunu
    biz onları deşifre edeceğiz, halka şikayet örneğin İller Bankası; yıllardır bu sisteme ifade eden ve milletvekillerinin belediye
    edeceğiz. Yine Sayın Kumbul'un sözü ile karşıyım. 1930'lu yıllarda, o günkü başkanlarının milletvekili olacağı
    kanunun çıkmaması belediyelerin sorunu belediyelere hizmet vermek için kurulan endişesinden kurtulması gerektiğini
    değil ki, halkımızın, ülkemizin sorunu. İller Bankası... Artık devir, teknoloji devri, belirten Başkan Aytaç Durak, şahsen
    Ama siyasi kıskançlıkla, belediyeleri siyasi dünya değişti. Halen Ankara kafasını kuma milletvekilliğine aday olmayacağı sözünü
    rakip olarak görüp de Ankara'dan sokmuş, halen eski zihniyetle, 70 yıl önceki verdi.  c
    Türkiye'yi idare etmeye kalkanları, tek tek şartlarla Türkiye'yi idare etmeye çalışıyor. Bir başka sıkıntının daha olduğunu da E
    halka şikayet edeceğiz. Belediye başkanı Sizin paralarınızın yüzde 5'ini kesecekler, vurgulayan Durak, belediye başkanlarının
    arkadaşlarımızın bu doğrultuda enforme Tunceli'nin Çemişkezek ilçesinin siyasi ekollerine göre kanunların
                                                    579
   1   2   3   4   5   6   7   8   9