Page 3 - TBB
P. 3

mm        11 A r a l ı k 2 0 0 1
                   1     YAVUZ    DONAT        VİTRİN

                         Ankara televizyon           izliyor.       İLIER ve BELEDİYELER DERGİSİ
          sahibi         aşbakan Bülent Ecevit, sular  Özcan'la "daha geçenlerde" beraberdik.
                      altındaki Mersin'in Büyiikşehir Mersin'i birlikte gezmiştik.
       Türk Belediyeler Birliği adına
                   BBelediye Başkanı Macit Özcan'ı Nasıl da "neşeliydi... Hizmet aşkıyla,
         Birlik Başkanı ve
                   (DSP) aradı... "Geçmiş olsun" dedi.  heyecanıyla doluydu"
      Adana Bûyükşehlr Belediye Başkanı Ve sordu:       Dün ise...
         Aytaç DURAK    - Sizin için neler yapabilirim?  "Moralim sıfır" dedi:
                   Başkan "sorunları... İhtiyaçları" - İki bin evim hala su altında... Mersin
                   söyledi.            Allak bullak oldu... Şehir diye birşey
        YAZİ İŞLERİ MÜDM
                   Örneğin:           kalmadı... İmdat... Ne olur yardım edin...
         Genel Sekreter
                   - Efendim, benden önceki   Ne olur, Mersin'in feryadını duyurun.
        [ KuntayÖZBAL    dönemlerinin borçları nedeniyle... İller  * * *
                   Bankası ndan birşey alamıyoruz... İller Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin
          YAYİN VI     Bankası'na "ömür boyu" borçluyuz... Kocamaz (MHP) dedi ki:
        DANİŞMA KURULU   Bu borçlar siUnsin demiyorum... Ama bu - Yavuz bey, çok korkuyorum.
                   sel felaketi karşısında, hiç olmazsa iki,  "Siz kolay, kolay korkmazsınız"
        Prof. Dr. Nuri TORTOP
                   üç yıl ertelensin.       diyecek olduk.
        Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
                   Ecevit:             Başkan:
        Prof. Dr. CevatGERAY
        Belma ÜSTÜNIŞIK   - Hakhsımz... Derhal emir vereceğim...  - Korkuyorum... Çok sayıda intihar
                   Gereken yapılacaktır.     olmasından korkuyorum.
         Atilla İNAN
                   Gerçekten de Ecevit emir verdi. 15 köy "hala sular altında"
         Cemal İŞLEYİCİ
                   Ancak...            Tarsus'un içinde 15 mahalle "hala sular
        Teoman ÜNÜSAN     "Gerekeni" yapması gerekenler... altında."
         Orhan PİRLER
                   Belediye Başkam'na dediler ki:  Seralar "mahvolmuş."
                   - İsteğinizi yerine getiremeyiz.  Ekili arazi "yokolmuş."
                   Neden?             Köylü zaten "geçmiş yıllardan borçlu."
       GENEL YAYİN YÖNETMENİ
                   - Sizin borcunuzu ertelersek... Başka  Şimdi borcunu nasıl ödeyecek?
        [_ Hasan KULAÇ    belediyeler de aynı talepte' bulunurlar.  "Başkan... Üzülme... Devlet, borçları
                         * * *      erteler" dedik.
         YÖNETİM YERİ     Sadece bu olay bile "Ankara'nm Başkan:
                   tembel... Hantal... Vurdumduymaz  - Devlet ertelese bile... Köylü yine
       TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ
      Mithatpaşa Cad. No: 45/2 ANKARA  yapısını" göstermeye yeter.  ödeyemez... Tarsus'um perişan oldu... Ne
      Tel : 0.312.431 67 40 - 431 67 42 ' Mersin "çökmüş" olur, sesimizi duyurun... İntihar
        43598 11-432 38 33  Ama "merkezi yönetim" hala klasik  olaylarından korkuyorum.
      Fox : 0.312.432 38 33  bürokratik yöntemlerin dışına çıkamıyor. * * *
      Misafirhane: Selanik Cad. No:57   * * *       Sağlık Bakanı Osman Durmuş "felaket
                   Yerel yönetimler "merkezi yönetimden  bölgesine giden bakanlardan."
      Tel : 0.312.425 00 03-425 00 31
                   çok daha dinamik"        Mersin'in, Tarsus'un "içler acısı halini
                   Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak görünce..."
     '  TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ  (ANAP), Gaziantep Belediye Başkanı Celal  "Maldan vazgeçtik... Canımızın
         EĞİTİM PROJESİ
                   Doğan (CHP), Ankara Belediye Başkanı derdine düştük" diye ağlayan köylüleri
      Ahmet Rasim Sk. No:27 ÇANKAYA Melih Gökçek (Bağımsız) Mersin'i dinleyince...
      Tel : 0,312.441 24 18 Fax: 440 32 48  arıyorlar:    Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin
                   - Başkan... Neye ihtiyacın var?..  Kocamaz'ın kulağına eğilmiş:
     Yayınianmayan yazılar geri verilmez.
                   Yanındayız.           - Başkan... Durum çok vahim... Felaket
     I  Konrad Adenauer -Vakfı Ve derhal "yardım malzemesi"  çok büyük... Ankara'da oturup, TV'den
        katkısıyla basılmıştır. yolluyorlar.       izleyerek bu olayın korkunçluğunu
                   "İş makineleri" gönderiyorlar. görmek imkansız... Devletin acil olarak
      Yazarların görüşleri kendilerine aittir. 974 kilometre uzaklıktaki Van'ın Belediye  önlem alması lazım.
      Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.
                   Başkanı Şahabettin Özarslaner (Hadep)   * * *
                   Mersin'e telefon ediyor:     Osman Durmuş'un "tespiti" doğru.
        Yıllık Abone Bedeli:
                   - Başkan... Yardıma hazırız... Araç  Ankara "olayları TV'den izliyor."
         110.000.000.-TL
                   göndereyim mi?         Ve onun içindir ki...
                         * * *      Zamanında çözüm üretemiyor. Mersin'in,
       lum  BASKI
                   Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı  Tarsus'un kanayan yarasını saramıyor.
        Ümit Ofset Maatbacılık
      Büyük Sanayi 1. Cad, 107/39-40-54
        Tel: 0.312.384 26 27
         Fox: 384 17 07
        Aralık 2001 SAYİ: 673
   1   2   3   4   5   6   7   8